Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcția Profesii și Servicii Juridice
Direcția Profesii și Servicii Juridice

 

Șef direcție Deliu Lilian 20-14-70

MISIUNEA, FUNCŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE DIRECŢIEI

Direcţia are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Ministerului Justiţiei în domeniul reglementării, organizării, coordonării sau supravegherii profesiilor conexe sistemului justiţiei şi serviciilor juridice acordate.

Direcţia îşi desfăşoară activitatea în domeniul atribuit, conform competenţei sale, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, prezentul regulament, ordinele şi alte acte ale ministrului Justiţiei şi indicaţiile conducerii ministerului.

În exercitarea activităţii sale, funcţiile de bază ale Direcţiei sînt:

a) îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege cu privire la notari, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori, administratori autorizaţi, interpreţi şi traducători;

b) elaborarea cadrului normativ sau a modelelor de acte necesare pentru exercitarea profesiilor sau serviciilor juridice stabilite la lit. a);

c) monitorizarea şi efectuarea, în limitele stabilite de lege, a controlului asupra modului în care sînt exercitate profesiile sau serviciile juridice stabilite la lit. a);

d) ţinerea Registrului de stat al notarilor, Registrului licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat, Registrului cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi, Registrului executorilor judecătoreşti, Registrului de stat al interpreţilor şi traducătorilor, Registrului administratorilor autorizaţi, Tabelului mediatorilor, Registrul administratorilor autorizaţi;

e) examinarea petiţiilor şi adresărilor cu privire la activitatea persoanelor care exercită profesiile sau prestează serviciile juridice stabilite la lit. a);

f)  administrarea, în modul stabilit de lege, a sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat.

Activitatea Direcţiei se desfăşoară în conformitate cu planurile de activitate ale Ministerului Justiţiei, ale Direcţiei, precum şi alte planuri de acţiuni în diferite domenii ale activităţii ministerului, aprobate de ministrul Justiţiei.

Planurile de executare a unor dispoziţii şi indicaţii concrete, care necesită organizare şi programare detaliată, sunt aprobate de către şeful Direcţiei.

 

Studiu privind funcţionarea profesiei de notar în Republica Moldova

Studiu privind funcţionarea profesiei de traducător și interpret autorizat în Republica Moldova

Studiu privind funcționarea profesiei de administrator al insolvabilității în Republica Moldova

Studiu privind funcţionarea profesiei de avocat în Republica Moldova

Studiu privind funcţionarea profesiei de mediator în Republica Moldova


   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 5250767     Soluție
 
Servicii
Close