Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege privind metodologia de calcul al plăților notariale
15.02.2019
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege privind  metodologia de calcul al plăților notariale15.02.2019Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind metodologia de calcul al plăților notariale.Proiectul legii urmează să conțină modalitatea de determinare a plăților
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiţiei cu privire la aprobarea modelului cererii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților
14.02.2019
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiţiei cu privire la aprobarea modelului cererii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților13.02.2019Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiţiei cu privire la aprobarea modelelului cererii de
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiţiei cu privire la aprobarea modelelor girurilor notariale şi ale certificatelor notariale
11.02.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiţiei cu privire la aprobarea modelelor girurilor notariale şi ale certificatelor notariale, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 246/2018 cu privire la procedura notarială.Proiectul Ordinului
    
 
Anunț privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea metodologiei calculării tarifelor pentru lucrările efectuate şi serviciile prestate, contra plată, de subdiviziunile şi autoritățile din subordinea Ministerului Justiţiei
06.02.2019
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea metodologiei calculării tarifelor pentru lucrările efectuate şi serviciile prestate, contra plată, de subdiviziunile şi autoritățile din subordinea Ministerului Justiţiei04.02.2019Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 210/2016 cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare
06.12.2018
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 210/2016 cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare
    
 
„Anunţ privind iniţierea elaborării Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”
27.11.2018
 Anunţ privind iniţierea elaborării Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate"  și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate27.11.2018     Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 1420 din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie și sponsorizare
12.10.2018
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 1420 din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie și sponsorizare
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de act normativ ce ar reglementa mecanismul de asigurare a expertizelor extrajudiciare și judiciare gratuite, la solicitarea victimelor infracțiunilor de violența în familie şi infracțiunilor privind viața sexuală.
08.10.2018
Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborarea a proiectului de act normativ ce ar reglementa mecanismul de asigurare a expertizelor extrajudiciare și judiciare gratuite, la solicitarea victimelor infracțiunilor de violență în familie şi infracțiunilor privind viața sexuală. În vederea eficientizării procesului
    
 
Anunţ privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor
26.09.2018
    
 
Anunţ privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul unic al procurilor” (SIA e-Procura)
25.09.2018
    
 
Anunţ privind iniţierea procesului de revizuire a cadrului normativ în vederea fortificării capacității sistemului de protecție a persoanelor care denunță actele de tortură
20.09.2018
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului privind crearea Centrului de analiză a riscurilor de spălarea banilor și finanțarea terorismului
18.09.2018
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului consolidat de modificare a Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
11.09.2018
    
 
Anunț privind continuarea procesului de elaborare a proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (privind activitatea specială de investigații)
11.09.2018
    
 
Anunț privind continuarea procesului de elaborare a noului document de politici pentru dezvoltarea/consolidarea sectorului justiției
11.09.2018
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional e-Reținere
11.09.2018
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea Anexei nr. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 30 august 2017 сu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
10.09.2018
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de modificare a Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
10.09.2018
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului consolidat de modificare a Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
10.09.2018
    
 
Ministerul Justiției anunță inițierea procesului de modificare a cadrului normativ
29.12.2017
    
 
Anunţ privind organizarea dezbaterilor publice la tema: „Necesitatea incriminării faptelor ce implică violenţa aplicată faţă de animale.”
11.11.2016
Ministerul Justiţiei informează că pe 16 noiembrie 2016, ora 9:00, în sala 104, vor fi organizate dezbateri publice cu privire la necesitatea incriminării faptelor ce implică violenţa aplicată faţă de animale.Astfel, în sensul eficientizării procesului de creație legislativă, solicităm participarea
    
 
Proiectul Strategiei Inspectoratului Național de Probațiune şi proiectul Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020
14.04.2016
Ministerul Justiției anunță inițierea  procesului de modificare a cadrului normativ în vederea aprobării Strategiei Inspectoratului Național de Probațiune, precum și al Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020.Astfel, în sensul eficientizării procesului de creație legislativă, solicităm participarea activă a tuturor părților
    
 
Anunţ privind iniţierea procedurii de modificare a cadrului normativ
12.08.2015
Conform matricii de politici la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 2 septembrie 2013, acțiunea B.4.1.1, pînă la finele anului 2015
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională şi a Codului jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă)
09.04.2015
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de modificare a cadrului normativ în vederea realizării următoarelor domenii de intervenție din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului legii pentru modificarea și completarea cadrului normativ conex Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor
10.11.2014
În vederea asigurării implementării Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, Guvernul urmează, în termen de 3 luni să prezinte Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în concordanță cu legea menționată supra, precum și
    
 
Anunț cu privire la înregistrarea operatorilor Registrului garanțiilor reale mobiliare
07.11.2014
În vederea implementării prevederilor Legii 173 art.XIII al. (9) din 25 iulie 2014, pentru modificarea și completarea unor acte legislative ORDON:1.Se înregistrează operatoriii autorizați de către Ministerul Justiției cu drept de acces activ la Registrul garanțiilor reale mobiliare (în continuare -
    
 
Anunț privid inițierea procedurii de modificare a cadrului normativ
20.10.2014
Conform art. 13, alin (3 lit. a) din Codul electoral, viceprim-miniștrii, miniștrii și viceminiștrii, membrii din oficiu ai Guvernului, din momentul înregistrării în calitate de concurenți electorali, își suspendă activitatea în funcția pe care o dețin. Astfel, în perioada
    
 
Anunț privind inițierea procesului de modificare a cadrului legal privind activitatea mass-mediei
23.09.2014
Potrivit punctului 247 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 164 din 5 martie 2014, pentru ajustarea cadrului legal ce reglementează activitatea mass-mediei la normele internaționale și standartele europene urmează a fi revizuite
    
 
Anunț privind inițierea procesului de modificare a cadrului legal privind producerea conținutului audiovizualului autohton în limba de stat
29.08.2014
Potrivit punctului 250 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 164 din 5 martie 2014, urmează a fi modificat cadrul legal în vederea creării condițiilor stimulatorii pentru producerea conținutului audiovizualului autohton în limba
    
 
Anunţ privind iniţierea procesului de modificare a cadrului normativ privind asigurarea unei finanțări suficiente a activității companiei „Teleradio - Moldova”
04.08.2014
Potrivit pct. 248 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 164 din 5 martie 2014, pentru accelerarea reformelor în Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio - Moldova", urmează a fi modificat
    
 
1 2 »»

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5911389     Soluție
 
Servicii
Close