Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
 
Anunţ privind continuarea elaborării proiectului consolidat de modificare a Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008
19.04.2019
Ministerul Justiției anunță despre continuarea procesului de elaborare a proiectului consolidat de modificare a Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/ 2008.Potrivit Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2019 și adresei Guvernului nr. 1506-686 din 13 septembrie 2016,
    
 
Anunţ privind continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație” și a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație”
13.04.2019
Ministerul Justiţiei anunţă continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație" și a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație",
    
 
Anunţ privind continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul procedurilor de executare”
13.04.2019
Ministerul Justiţiei anunţă continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul procedurilor de executare", în vederea executării prevederilor art. II alin. (1) lit. a) din Legea nr.
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea publicității instituirii, modificării și revocării măsurilor de ocrotire
13.04.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea publicității instituirii, modificării și revocării măsurilor de ocrotire, în vederea executării prevederilor art. XVII alin. (7) din Legea nr. 66/2017 cu privire la modificarea
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea metodologiei de cuantificare a cheltuielilor suportate de instanța de judecată în cadrul unui proces civil
13.04.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea metodologiei de cuantificare a cheltuielilor suportate de instanța de judecată în cadrul unui proces civil, în vederea executării prevederilor art. VI alin. (3) din Legea nr. 17/2018
    
 
Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a amendamentelor legislative în vederea stabilirii competenţei materiale a Procuraturii Anticorupţie la investigarea cazurilor de corupţie la nivel înalt, iar a procuraturilor teritoriale la investigarea celorlalte cazuri de corupţie
11.04.2019
Întru executarea prevederilor Legii nr. 100/2018 cu privire la actele normative și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă iniţierea procesului de elaborare proiectului de Lege
    
 
Anunţ privind iniţierea procesul de revizuire a cadrului normativ relevant în vederea acomodării/accesibilizăriiprocedurilor judiciare potrivit necesităților persoanelor cu dizabilități
11.04.2019
Potrivit Țintei strategice A, acțiunea 3 „Accesibilizarea sediilor instanţelor de judecată, a informației și proceselor judiciare potrivit cu necesitățile persoanelor cu dizabilităţi", sub-acțiunea 3.3. „Revizuirea cadrului normativ relevant în vederea acomodării/accesibilizării procedurilor judiciare potrivit cu necesitățile persoanelor cu dizabilități"
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizare şi desfăşurare a licitaţiilor de către notar
11.04.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizare şi desfăşurare a licitaţiilor de către notar, în vederea executării prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 246/2018 privind procedura
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind modul de evidență, de pregătire, de păstrare și de predare a arhivei biroului executorului judecătoresc.
08.04.2019
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind modul de evidență, de pregătire, de păstrare și de predare a arhivei biroului executorului judecătoresc.
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea standardelor de autorizare a laboratoarelor de expertiză judiciară
08.04.2019
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea standardelor de autorizare a laboratoarelor de expertiză judiciară Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea standardelor de autorizare a laboratoarelor de expertiză judiciară, în
    
 
„Anunț privind inițierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea modelului încheierii de învestire cu formulă executorie”.
01.04.2019
Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea modelului încheierii de învestire cu formulă executorie.Proiectul Ordinului respectiv urmează a fi elaborat în temeiul art. 43 alin. (2) din Legea nr. 246/2018 privind
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la registrele necesare pentru desfășurarea activității notariale, forma, conținutul registrelor şi modul de completare a acestora
01.04.2019
Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la registrele necesare pentru desfășurarea activității notariale, forma, conținutul registrelor şi modul de completare a acestora. Proiectul Ordinului are drept scop stabilirea t
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral
27.03.2019
Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral.Proiectul Ordinului are drept scop stabilirea regulilor de efectuare a inventarierii activelor şi pasivelor rămase după
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind modul de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială.
13.03.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției privind modul de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială.Proiectul Ordinului urmează să fie elaborat în vederea executării art.25 alin.(4) din Legea
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege privind metodologia de calcul al plăților notariale
15.02.2019
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege privind  metodologia de calcul al plăților notariale15.02.2019Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind metodologia de calcul al plăților notariale.Proiectul legii urmează să conțină modalitatea de determinare a plăților
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiţiei cu privire la aprobarea modelului cererii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților
14.02.2019
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiţiei cu privire la aprobarea modelului cererii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților13.02.2019Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiţiei cu privire la aprobarea modelelului cererii de
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiţiei cu privire la aprobarea modelelor girurilor notariale şi ale certificatelor notariale
11.02.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiţiei cu privire la aprobarea modelelor girurilor notariale şi ale certificatelor notariale, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 246/2018 cu privire la procedura notarială.Proiectul Ordinului
    
 
Anunț privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea metodologiei calculării tarifelor pentru lucrările efectuate şi serviciile prestate, contra plată, de subdiviziunile şi autoritățile din subordinea Ministerului Justiţiei
06.02.2019
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea metodologiei calculării tarifelor pentru lucrările efectuate şi serviciile prestate, contra plată, de subdiviziunile şi autoritățile din subordinea Ministerului Justiţiei04.02.2019Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 210/2016 cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare
06.12.2018
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 210/2016 cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare
    
 
„Anunţ privind iniţierea elaborării Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”
27.11.2018
 Anunţ privind iniţierea elaborării Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate"  și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate27.11.2018     Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 1420 din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie și sponsorizare
12.10.2018
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 1420 din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie și sponsorizare
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de act normativ ce ar reglementa mecanismul de asigurare a expertizelor extrajudiciare și judiciare gratuite, la solicitarea victimelor infracțiunilor de violența în familie şi infracțiunilor privind viața sexuală.
08.10.2018
Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborarea a proiectului de act normativ ce ar reglementa mecanismul de asigurare a expertizelor extrajudiciare și judiciare gratuite, la solicitarea victimelor infracțiunilor de violență în familie şi infracțiunilor privind viața sexuală. În vederea eficientizării procesului
    
 
Anunţ privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor
26.09.2018
    
 
Anunţ privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul unic al procurilor” (SIA e-Procura)
25.09.2018
    
 
Anunţ privind iniţierea procesului de revizuire a cadrului normativ în vederea fortificării capacității sistemului de protecție a persoanelor care denunță actele de tortură
20.09.2018
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului privind crearea Centrului de analiză a riscurilor de spălarea banilor și finanțarea terorismului
18.09.2018
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului consolidat de modificare a Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
11.09.2018
    
 
Anunț privind continuarea procesului de elaborare a proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (privind activitatea specială de investigații)
11.09.2018
    
 
Anunț privind continuarea procesului de elaborare a noului document de politici pentru dezvoltarea/consolidarea sectorului justiției
11.09.2018
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional e-Reținere
11.09.2018
    
 
1 2 3 »»

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 6202582     Soluție
 
Servicii
Close