Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 20/2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice
10.07.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 20/2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informaticeProiectul Legii urmează să sporească dreptul la viaţă privată, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale în sectorul comunicaţiilor
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de gestionare și ținere a evidenței manuale și electronice a datelor cu caracter personal ale angajaților sistemului administrației penitenciare
10.07.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de gestionare și ținere a evidenței manuale și electronice a datelor cu caracter personal ale angajaților sistemului administrației penitenciareProiectul Ordinului are
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea învățământului profesional tehnic pentru formarea profesională a condamnaților
10.07.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea învățământului profesional tehnic pentru formarea profesională a condamnațilorProiectul Ordinului are drept scop: - consolidarea şi îmbunătăţirea mecanismului de asigurare a formării profesionale
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea timpului de muncă și timpului de odihnă al personalului sistemului administrației penitenciare
10.07.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea timpului de muncă și timpului de odihnă al personalului sistemului administrației penitenciareProiectul Ordinului are drept scop, asigurarea corectitudinii evidenței timpului de
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea statutului de personal al Administrației Naționale a Penitenciarelor
10.07.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea statutului de personal al Administrației Naționale a PenitenciarelorProiectul Ordinului are drept scop ajustarea denumirii funcțiilor pentru funcționarii publici cu statut special ai Direcției siguranță
    
 
Anunţ nprivind iniţierea elaborării proiectului ordinului ministrului justiției privind aprobarea Nomenclatorului prestatorului de servicii medicale Instituția medico-sanitară publică „Direcția medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor”
01.07.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului ordinului ministrului justiției privind aprobarea Nomenclatorului prestatorului de servicii medicale Instituția medico-sanitară publică „Direcția medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor", în vederea executării prevederilor art. 4 alin. (2) și (5) din
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar
18.06.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, în vederea instituirii conceptului unificării metodologiilor de efectuare a expertizelor judiciare.Proiectul Legii urmează să vină
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 499 din 07 august 2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului privind nivelul de învățământ şi ciclul de studii minim necesare pentru ocuparea funcţiilor corpului agenţilor de penitenciare
07.06.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 499 din 07 august 2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului privind nivelul de învățământ şi ciclul de studii minim
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri mobile
21.05.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri mobileProiectul hotărîrii Guvernului urmează să fie elaborat în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun mobil
21.05.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun mobilProiectul hotărîrii Guvernului urmează să fie elaborat în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
21.05.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobileProiectul hotărîrii Guvernului urmează să fie elaborat în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în vederea executării Hotărârilor Curții Constituționale nr. 39 din 14 decembrie 2017, nr. 7 din 19 martie 2019 și nr. 8 din 5 aprilie 2019)
20.05.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în vederea executării Hotărârilor Curții Constituționale nr. 39 din 14 decembrie 2017, nr. 7 din 19 martie
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modalitatea evidenței informației cu privire la notari în Registrul de stat al unităților de drept
18.05.2019
Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modalitatea evidenței informației cu privire la notari în Registrul de stat al unităților de drept.Proiectul Ordinului are drept scop stabilirea modului de
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea conduitei funcţionarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare
18.05.2019
Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea conduitei funcţionarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare.Proiectul Ordinului are drept scop stabilirea unor reguli clare privind organizarea
    
 
Anunț privind continuarea elaborării proiectului de modificare a Codului electoral nr. 1381/1997 în vederea executării hotărârilor Curții Constituționale
16.05.2019
Ministerul Justiției anunță despre continuarea procesului de elaborare a proiectului de modificare a Codului electoral nr. 1381/1997.Potrivit Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2019, Ministerul Justiției este responsabil de elaborarea și promovarea proiectului de act legislativ de modificare
    
 
Anunţ privind continuarea elaborării proiectului consolidat de modificare a Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008
19.04.2019
Ministerul Justiției anunță despre continuarea procesului de elaborare a proiectului consolidat de modificare a Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/ 2008.Potrivit Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2019 și adresei Guvernului nr. 1506-686 din 13 septembrie 2016,
    
 
Anunţ privind continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație” și a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație”
13.04.2019
Ministerul Justiţiei anunţă continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație" și a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „e-Legislație",
    
 
Anunţ privind continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul procedurilor de executare”
13.04.2019
Ministerul Justiţiei anunţă continuarea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul procedurilor de executare", în vederea executării prevederilor art. II alin. (1) lit. a) din Legea nr.
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea publicității instituirii, modificării și revocării măsurilor de ocrotire
13.04.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea publicității instituirii, modificării și revocării măsurilor de ocrotire, în vederea executării prevederilor art. XVII alin. (7) din Legea nr. 66/2017 cu privire la modificarea
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea metodologiei de cuantificare a cheltuielilor suportate de instanța de judecată în cadrul unui proces civil
13.04.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea metodologiei de cuantificare a cheltuielilor suportate de instanța de judecată în cadrul unui proces civil, în vederea executării prevederilor art. VI alin. (3) din Legea nr. 17/2018
    
 
Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a amendamentelor legislative în vederea stabilirii competenţei materiale a Procuraturii Anticorupţie la investigarea cazurilor de corupţie la nivel înalt, iar a procuraturilor teritoriale la investigarea celorlalte cazuri de corupţie
11.04.2019
Întru executarea prevederilor Legii nr. 100/2018 cu privire la actele normative și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă iniţierea procesului de elaborare proiectului de Lege
    
 
Anunţ privind iniţierea procesul de revizuire a cadrului normativ relevant în vederea acomodării/accesibilizăriiprocedurilor judiciare potrivit necesităților persoanelor cu dizabilități
11.04.2019
Potrivit Țintei strategice A, acțiunea 3 „Accesibilizarea sediilor instanţelor de judecată, a informației și proceselor judiciare potrivit cu necesitățile persoanelor cu dizabilităţi", sub-acțiunea 3.3. „Revizuirea cadrului normativ relevant în vederea acomodării/accesibilizării procedurilor judiciare potrivit cu necesitățile persoanelor cu dizabilități"
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizare şi desfăşurare a licitaţiilor de către notar
11.04.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizare şi desfăşurare a licitaţiilor de către notar, în vederea executării prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 246/2018 privind procedura
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind modul de evidență, de pregătire, de păstrare și de predare a arhivei biroului executorului judecătoresc.
08.04.2019
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind modul de evidență, de pregătire, de păstrare și de predare a arhivei biroului executorului judecătoresc.
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea standardelor de autorizare a laboratoarelor de expertiză judiciară
08.04.2019
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea standardelor de autorizare a laboratoarelor de expertiză judiciară Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea standardelor de autorizare a laboratoarelor de expertiză judiciară, în
    
 
„Anunț privind inițierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea modelului încheierii de învestire cu formulă executorie”.
01.04.2019
Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea modelului încheierii de învestire cu formulă executorie.Proiectul Ordinului respectiv urmează a fi elaborat în temeiul art. 43 alin. (2) din Legea nr. 246/2018 privind
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la registrele necesare pentru desfășurarea activității notariale, forma, conținutul registrelor şi modul de completare a acestora
01.04.2019
Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la registrele necesare pentru desfășurarea activității notariale, forma, conținutul registrelor şi modul de completare a acestora. Proiectul Ordinului are drept scop stabilirea t
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral
27.03.2019
Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral.Proiectul Ordinului are drept scop stabilirea regulilor de efectuare a inventarierii activelor şi pasivelor rămase după
    
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind modul de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială.
13.03.2019
Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției privind modul de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială.Proiectul Ordinului urmează să fie elaborat în vederea executării art.25 alin.(4) din Legea
    
 
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege privind metodologia de calcul al plăților notariale
15.02.2019
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege privind  metodologia de calcul al plăților notariale15.02.2019Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind metodologia de calcul al plăților notariale.Proiectul legii urmează să conțină modalitatea de determinare a plăților
    
 
1 2 3 »»

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 6802186     Soluție
 
Servicii
Close