Prima / Noutăţi / Agent Guvernamental
Agent Guvernamental
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea în cauza Pisaroglu c. Republicii Moldova
03.03.2015
La 3 martie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrea în cauza Pisaroglu c. Republicii Moldova (cererea nr. 21061/11), prin care a constatat că a existat o încălcare a articolului 3 din Convenţia pentru
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat două hotărîri împotriva Republicii Moldova în cauzele Ciobanu și Promolex și alții
24.02.2015
Astăzi, 24 februarie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrile în cauzele Ciobanu c. Republicii Moldova (cererea nr. 62578/09) și Promo Lex și alții c. Republicii Moldova (cererea nr. 42757/09), prin care a constatat
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea în cauza BUZADJI c. Republicii Moldova
16.12.2014
La 17 decembrie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrea în cauza Buzadji c. Republicii Moldova (cererea nr. 23755/07), prin care a constatat că a existat o încălcare a articolului 5 § 3 din
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea Urechean şi Pavlicenco v. Republica Moldova
02.12.2014
La 02.12.2014 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrea în cauza Urechean şi Pavlicenco v. Republica Moldova (cererile nr. 27756/05 şi nr. 41219/07), prin care a constatat încălcarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărîrea Tocarenco v. Republica Moldova
04.11.2014
La 04 noiembrie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrea în cauza Tocarenco v. Republica Moldova (cererea nr.769/13), prin care a constatat încălcarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea în cauza BONDARENCO c. Republicii Moldova
15.10.2014
La 14 octombrie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrea în cauza Bondarenco c. Republicii Moldova (cererea nr. 10823/06) , prin care a constatat încălcarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare "Convenţia").Reclamanta
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea în cauza Bulgaru c. Republicii Moldova
30.09.2014
La 30 septembrie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrea în cauza Bulgaru c. Republicii Moldova (cererea nr. 35840/09), prin care a constatat încălcarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în
    
 
Cererea lui Yury Bogdanov împotriva Republicii Moldova a fost respinsă ca inadmisibilă
29.09.2014
Cererea lui Yury Ghenadevich Bogdanov împotriva Republicii Moldova (cererea de arbitraj nr. V (162/2012), în fața Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerț din Stockholm) a fost respinsă ca inadmisibilă. În această cauză, interesele Guvernului Republicii Moldova au
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat trei hotărîri împotriva Republicii Moldova în cauzele Grafescolo S.R.L., Chirica și Cornea
23.07.2014
La 22 iulie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrile în cauzele Grafescolo S.R.L. c. Republicii Moldova (cererea nr. 36157/08), Cornea c. Republicii Moldova (cererea nr. 22735/07) şi Chirica c. Republicii Moldova (cererea nr.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrile în cauzele Tcaci şi Ninescu c. Republicii Moldova
16.07.2014
La 15 iulie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrile în cauzele Tcaci c. Republicii Moldova (cererea nr. 3473/06) şi Ninescu c. Republicii Moldova (cererea nr. 47306/07), prin care a constatat încălcarea Convenţiei pentru
    
 
Anunț privind noile modificări operate în Regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului
09.07.2014
Curtea Europeană a Drepturilor Omului în ședințele plenare din 14 aprilie 2014 și 23 iunie 2014 a aprobat unele amendamente la Regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului. Scopul acestora este de a fortifica și asigura o calitate mai bună a
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea în cauza Ciorap c. Republicii Moldova (nr. 4)
08.07.2014
La 8 iulie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrea în cauza Ciorap c. Republicii Moldova (nr. 4) (cererea nr. 14092/06).Reclamantul, Tudor Ciorap, este cetăţean al Republicii Moldova, născut în 1965 şi locuieşte în
    
 
Notification on the initiation of the procedure of selecting the lawyer and/or law firm/associated law firm, including foreign lawyer/individual or associate law firm, to represent the interests of the Government of Republic of Moldova in arbitral proceedings.
07.07.2014
According to the Government Decision no.764 of  October 12, 2012 on the representation of the state’s interests before domestic courts, as well as before national and international arbitral tribunals (published on 19.10.2012 in the Official Gazette, nr.216-220), as well as
    
 
ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova
07.07.2014
În condiţiile Hotărîrii Guvernului nr.764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (publicată la 19.10.2012 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-220), şi în corespundere
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea în cauza Pareniuc c. Republicii Moldova
02.07.2014
La 1 iulie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrea în cauza Pareniuc c. Republicii Moldova (cererea nr. 17953/08), prin care a constatat încălcarea articolului 6 § 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea în cauza Radu c. Republicii Moldova
15.04.2014
Divulgarea datelor medicale angajatorului în cadrul unei anchete de serviciu nu a fost prevăzută de lege și a încălcat dreptul la viață privată a reclamantei.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrile în cauzele Sandu, Ziaunys şi Vasȋlca c. Republicii Moldova
11.02.2014
La 11 februarie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrile în cauzele Sandu c. Republicii Moldova (cererea nr. 16463/08), Ziaunys c. Republicii Moldova (nr. 42416/06) şi Vasȋlca c. Republicii Moldova (nr. 69527/10).
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în cauza Buhaniuc c. Republicii Moldova
28.01.2014
Un nou caz cu privire la evenimentele din 7 aprilie 2009 a intrat în atenția Curții Europene a Drepturilor Omului
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărîrea în cauza T.M. și C.M. c. Republicii Moldova
28.01.2014
Un nou caz de violență domestică a intrat în atenția Curții Europene a Drepturilor Omului
    
 
Noile reguli de introducere a unei cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
14.12.2013
Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-o ședință Plenară a aprobat noile reguli de adresare a plângerilor individuale, revizuind astfel prevederile Regulii 47 din Regulamentul Curții.
    
 
Învitație publică la contribuții academice cu privire la reforma sistemului de protecție oferit de Convenția Europeană și Curtea Europeană
11.12.2013
Comitetul de experți pentru reforma Curții Europene a Drepturilor Omului, a lansat consultările publice la subiectul viitorului, pe termen lung, al sistemului european de protecție a drepturilor omului prin prisma Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Ceachir c. Republicii Moldova
10.12.2013
O investigație tergiversată din cauza recalificării a determinat expirarea termenului de prescripție pentru tragere la răspundere penală a făptuitorului și în cele din urmă a angajat responsabilitatea internațională a statului într-o cauză de violențe între persoane private.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a luat act de reglementarea amiabilă la care au ajuns Guvernul Republicii Moldova și Societatea Română de Televiziune (SRTV)
08.11.2013
La 07 noiembrie 2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică decizia sa din 15 octombrie 2013 prin care s-a luat act de reglementarea amiabilă între Guvernul Republicii Moldova și Societatea Română de Televiziune (“SRTV”), în cauza înițiată de compania reclamantă împotriva Republicii Moldova.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în cauza Timuş şi Ţaruş c. Republicii Moldova
15.10.2013
O investigație a unui deces, îndreptată unilateral în favoarea unei versiuni a evenimentelor, însoțită de serioase perioade de stagnare, fără tentative de a înlătura discrepanțele evidente, a format impresia că autoritățile nu au încercat să elucideze obiectiv circumstanțele.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în cauza N.A. c. Republicii Moldova
24.09.2013
Încetarea procesului penal pe temeiuri procedurale și lipsa unei diligențe în efecturarea urmăririi penale a determinat încălcarea obligațiilor pozitive a Statului de protecție a victimei unui viol în grup și a condus la impunitatea persoanelor acuzate.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în cauza Danalachi c. Republicii Moldova
17.09.2013
Simpla specificare în dispozitivul deciziei judecătoreşti despre menţinerea în detenţie a reclamantei fără o justificare în acest sens a constituit o privare arbitrară de libertate, contrară exigenţelor articolului 5 § 1 din Convenţie.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în cauza Gorea Mihail c. Republicii Moldova
23.07.2013
Începerea urmăririi penale cu întîrziere și netemeinicia acuzațiilor de ultraj a angajat responsabilitatea statului în încălcarea drepturilor reclamantului de interzicere absolută a relelor tratamente.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrile în cauzele B. v. Republica Moldova și Mudric v. Republica Moldova
17.07.2013
La 16 iulie 2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărîrile sale în cauzele B. v. Republica Moldova (61382/09) și Mudric v. Republica Moldova (cererea nr. 74839/10).
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea în speţa Eremia și alții c. Republicii Moldova
29.05.2013
Autoritățile Republicii Moldova au omis să prevină un colaborator de poliție de a agresa repetat soția sa în fața celor doi copii.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Iurcu v. Republica Moldova
11.04.2013
Rele tratamente în custodia poliţiei, pretinse a fi avut loc în contextul evenimentelor din 7 aprilie 2009, precum şi lipsa unei investigaţii prompte a plîngerilor reclamantului cu privire la asemenea tratamente a constituit o violare a Articolului 3, precum şi a Articolului 13 coroborat cu Articolul 3 din Convenţia Europeană, urmare a faptului că reclamantul nu a dispus de un remediu efectiv la nivel național împotriva încălcărilor menționate supra.
    
 
1 2 3 »»

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4909849     Soluție
 
Servicii
Close