Prima / Noutăţi / Agent Guvernamental
Agent Guvernamental
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea în speţa Ipati c. Moldovei
05.02.2013
La 5 februarie 2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrea în cauza Ipati c. Moldovei (cererea nr. 55408/07). Curtea a constatat violarea drepturilor reclamantului garantate de articolul 3 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare „Convenţia"), atît sub aspect material, cît şi procedural, ca urmare a efectuării într-un termen nerezonabil a unei anchete ineficiente în legătură cu plîngerile reclamantului de maltratare, de către acelaşi procuror care conducea urmărirea penală intentată în privinţa reclamantului, a deţinerii reclamantului în condiţii inumane în Penitenciarul nr. 13, precum şi a articolului 8 din Convenţie, ca urmare a cenzurării corespondenţei reclamantului.
    
 
ANUNŢ privind iniţierea concursului cu privire la selectarea unui cabinet/birou asociat de avocaţi şi avocaţi străini/companii de avocaţi străine pentru efectuarea auditului juridic a unui litigiu şi ulterior reprezentarea intereselor Guvernului Republicii Moldova în procedurile iniţiate
01.02.2013
Comisia de selectare iniţiază Concursul şi ANUNŢĂ următoarele:
    
 
ADVERTISEMENT as to beginning of the selection procedure for a lawyer(s) and/or office(s) of lawyers that would be invited to undergo a legal expertise and, following that, to represent the Government of the Republic of Moldova’s interests in the arbitral proceedings
01.02.2013
the Committee declares the selection as open and ADVERTISE as follows:
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea sa în cauza Mitrofan contra Republicii Moldova
15.01.2013
Condiţiile de detenţie şi nemotivarea hotărîrilor judecătoreşti a determinat violarea drepturilor reclamantului.
    
 
Curtea Europeană a adoptat hotărârea în cauza Cătan și alții c. Moldovei și Rusiei
19.10.2012
PRINCIPALELE FAPTE ŞI PLÎNGERI Reclamanţii sunt 170 de cetăţeni moldoveni care locuiesc în „Republică Moldovenească Transnistreană" (RMN), o entitate nerecunoscută separatistă. În septembrie 1992 RMN a adoptat o „lege cu privire la funcţionarea limbilor", care a statuat că limba moldovenească/română,
    
 
TABEL de totalizare a rezultatelor concursului pentru selectarea candidaților la funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și CV-urile câștigătorilor
19.07.2012
Ca urmare a desfășurarii concursului pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Comisia HOTĂRĂȘTE:
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat astăzi Hotărîrea în cauza Genderdoc-M contra Moldovei
12.06.2012
„Genderdoc-M" (în continuare „organizaţia reclamantă") este o organizaţie non-guvernamentală din Moldova al cărei scop este diseminarea de informaţii despre şi acordarea de asistenţa comunităţii LGBT. Prezenta cauză se referă la interdicţia unei demonstraţii pe care organizaţia reclamantă a planificat-o să o desfăşoare în Chişinău în mai 2005, pentru a încuraja adoptarea legislaţiei pentru protecţia minorităţilor sexuale de discriminare.
    
 
GHID PRACTIC de aplicare a jurisprudenţei Curţii Europene în materia neexecutării şi/sau duratei excesive a procedurilor.
25.05.2012
Direcţia Agent Guvernamental a Ministerului Justiţiei a finalizat GHIDUL PRACTIC de aplicare a jurisprudenţei Curţii Europene în materia neexecutării şi/sau duratei excesive a procedurilor, menit să vină în ajutorul instanţelor judecătoreşti şi a altor actori implicaţi în implementarea prevederilor Legii
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat trei hotărâri împotriva Moldovei
15.05.2012
I.G. c. Moldovei (cererea nr. 53519/07)Reclamanta, I.G. (care a solicitat să i se păstreze anonimatul în procedurile în faţa Curţii Europene), este cetăţeană a Republicii Moldova, care s-a născut în 1989 şi locuieşte în Bilicenii Vechi (Republica Moldova).
    
 
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI a adoptat hotărîrea în speţa Asito c. Moldovei (2)
13.03.2012
Compania reclamantă, QBE Asito SA, este o companie privată de asigurări înregistrată în Republica Moldova. Prin decizia irevocabilă a Curții Supremă de Justiţie din iulie 2005 Compania reclamantă a fost obligată să achite unei băncii o anumită sumă de despăgubiri cu
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea în speţa Brega şi alţii c. Moldovei
26.01.2012
La 24 ianuarie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare - Curtea Europeană) a adoptat hotărârea Brega şi alţii c. Moldova (cererea nr. 61485/08). În cauza Brega şi alţii, Curtea Europeană a recunoscut violarea Articolelor 5 § 1 şi
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea Ciubuc şi alţii c. Moldovei
26.01.2012
La 10 ianuarie 2012 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea Ciubuc şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 32816/07), potrivit articolului 35 §§ 3 (a) şi 4 din Convenţia cu privire la apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Cauza a fost iniţiată în baza plîngerii depuse de Gh. Ciubuc, P. Ciubuc şi V. Lipovoi, prin care ei au susţinut în faţa Curţii Europene că perioada îndelungată de neexecutare a deciziei cu privire la expropriere a cauzat incertitudine în legătură cu statutul juridic al terenului aferent casei lor.
    
 
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI a adoptat hotărârea în speţa Levinţa (nr. 2) c. Moldovei
18.01.2012
Curtea a constatat că simpla mențiune în hotărârea judecătorească privind menținerea în detenție a reclamanților a constituit privare arbitrară de libertate, contrară prevederilor articolului 5 § 1 (a) din Convenție, iar omisiunea informării corespunzătoare a avocatului despre ședința de judecată și demersul procurorului privind aplicarea arestului preventiv reprezintă o încălcare a garanțiilor prevăzute de Articolul 5 § 4 din Convenția Europeană.
    
 
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI a adoptat hotărârea în speţa Taraburca v. Moldova
06.12.2011
Rele tratamente în custodia poliţiei, pretinse a fi avute loc în contextul evenimentelor din 7 aprilie 2009, precum şi lipsa unei investigaţii prompte a plîngerilor reclamantului cu privire la asemenea tratamente a constituit o violare a Articolului 3 din Convenţia Europeană
    
 
Traducerea Ghidului cu privire la Criterii de Admisibilitate
06.12.2011
Ghidul Practic cu privire la Criterii de admisibilitate este menit să asiste potenţialii reclamanţi care intenţionează să adreseze o plîngere Curţii Europene şi care explică într-un mod accesibil principiile şi criteriile cu care operează Instanţa de la Strasbourg la examinarea şi admiterea cererilor spre consideraţiunea sa.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Ivanţoc şi alţii v. Moldova şi Federaţia Rusă
15.11.2011
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Ivanţoc şi alţii v. Moldova şi Federaţia Rusă
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîre în speţa Haritonov contra Moldovei
05.07.2011
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîre în speţa Haritonov contra Moldovei
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Avram şi alţii contra Moldovei
05.07.2011
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Avram şi alţii contra Moldovei
    
 
Curtea Europeană a adoptat hotărîrea în speţa Bordeianu v. Moldova
12.01.2011
Neexecutarea hotărîrii judecătoreşti cu privire la custodia unui copil a condus la violarea dreptului la respectarea vieţii private
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Mătăsaru and Saviţchi v. Moldova
04.11.2010
O investigaţie, în curs de desfăşurare dar neadecvată, a pretinselor rele tratamente aplicate în privinţa unuia din reclamanţi a condus la nerespectarea obligaţiei procedurale prin prisma Articolului 3 din Convenţie. Omisiunea reclamanţilor de a pretinde compensaţii pentru pretinsa privare ilegală şi împiedicare a protestelor paşnice a condus la inadmisibilitatea cererii
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea reclamantului în cauza Ruslan Ţopa c. Moldovei
23.09.2010
Omisiunea reclamantului de a utiliza prevederile legii naţionale pentru compensarea prejudiciului vizavi de pretinsa arestare nejustificată
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Popa v. Moldova
22.09.2010
Investigaţia neadecvată a pretinselor rele tratamente aplicate în privinţa persoanei reţinute administrativ
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîre în speţa Hyde Park şi alţii v. Moldova (nr. 5 şi nr. 6)
15.09.2010
Reprimarea a trei protestanţi din cadrul unei organizaţii non-guvernamentale s-a considerat a fi disproporţionată
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a radiat de pe rol cererea reclamantului în speţa Mocanu v. Moldova
01.09.2010
Încă un caz în legătură cu evenimentele din 07 aprilie 2009, radiat de pe rolul Curţii Europene.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Ciorap (nr. 3) v. Moldova
20.07.2010
Compensaţia acordată de o instanţă naţională pentru condiţii inumane de detenţie şi asistenţă medicală neadecvată s-a considerat a fi neproporţională
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a acordat satisfacţii echitabile în speţa Manole şi alţii v. Moldova
13.07.2010
Acordarea satisfacţiei echitabile în favoarea jurnaliştilor în cauza cu privire la cenzură
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Panov v. Moldova
13.07.2010
Neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti din nou conduce la o violare a drepturilor declarate de Convenţie
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Parnov v. Moldova
13.07.2010
Aplicarea relelor tratamente şi utilizarea forţei excesive la reţinerea persoanei a condus la violarea dreptului garantat de Articolul 3 din Convenţie.
    
 
Cauza Catan şi alţii c. Moldovei şi Rusiei declarată admisibilă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
05.07.2010
Curtea Europeană, a declarat admisibile o serie de cereri adresate împotriva Moldovei şi Rusiei în cauza Catan şi alţii contra Moldovei şi Rusiei, refertoare la pretinsa violare a drepturilor prevăzute de Articolele 8 şi 2 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, interpretate prin prisma prevederilor Articolului 14 din Convenţie.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea companiei Romany Gaz Group c. Moldovei
23.06.2010
La 08 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea companiei Romany Gaz Group c. Moldovei (cererea nr.11662/05 din 01 martie 2005).
    
 
«« 1 2 3 »»

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4674159     Soluție
 
Servicii
Close