Prima / Noutăţi / Agent Guvernamental
Agent Guvernamental
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea în speţa Brega şi alţii c. Moldovei
26.01.2012
La 24 ianuarie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare - Curtea Europeană) a adoptat hotărârea Brega şi alţii c. Moldova (cererea nr. 61485/08). În cauza Brega şi alţii, Curtea Europeană a recunoscut violarea Articolelor 5 § 1 şi
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea Ciubuc şi alţii c. Moldovei
26.01.2012
La 10 ianuarie 2012 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea Ciubuc şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 32816/07), potrivit articolului 35 §§ 3 (a) şi 4 din Convenţia cu privire la apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Cauza a fost iniţiată în baza plîngerii depuse de Gh. Ciubuc, P. Ciubuc şi V. Lipovoi, prin care ei au susţinut în faţa Curţii Europene că perioada îndelungată de neexecutare a deciziei cu privire la expropriere a cauzat incertitudine în legătură cu statutul juridic al terenului aferent casei lor.
    
 
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI a adoptat hotărârea în speţa Levinţa (nr. 2) c. Moldovei
18.01.2012
Curtea a constatat că simpla mențiune în hotărârea judecătorească privind menținerea în detenție a reclamanților a constituit privare arbitrară de libertate, contrară prevederilor articolului 5 § 1 (a) din Convenție, iar omisiunea informării corespunzătoare a avocatului despre ședința de judecată și demersul procurorului privind aplicarea arestului preventiv reprezintă o încălcare a garanțiilor prevăzute de Articolul 5 § 4 din Convenția Europeană.
    
 
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI a adoptat hotărârea în speţa Taraburca v. Moldova
06.12.2011
Rele tratamente în custodia poliţiei, pretinse a fi avute loc în contextul evenimentelor din 7 aprilie 2009, precum şi lipsa unei investigaţii prompte a plîngerilor reclamantului cu privire la asemenea tratamente a constituit o violare a Articolului 3 din Convenţia Europeană
    
 
Traducerea Ghidului cu privire la Criterii de Admisibilitate
06.12.2011
Ghidul Practic cu privire la Criterii de admisibilitate este menit să asiste potenţialii reclamanţi care intenţionează să adreseze o plîngere Curţii Europene şi care explică într-un mod accesibil principiile şi criteriile cu care operează Instanţa de la Strasbourg la examinarea şi admiterea cererilor spre consideraţiunea sa.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Ivanţoc şi alţii v. Moldova şi Federaţia Rusă
15.11.2011
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Ivanţoc şi alţii v. Moldova şi Federaţia Rusă
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Haritonov contra Moldovei
05.07.2011
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Haritonov contra Moldovei
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Avram şi alţii contra Moldovei
05.07.2011
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Avram şi alţii contra Moldovei
    
 
Curtea Europeană a adoptat hotărîrea în speţa Bordeianu v. Moldova
12.01.2011
Neexecutarea hotărîrii judecătoreşti cu privire la custodia unui copil a condus la violarea dreptului la respectarea vieţii private
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Mătăsaru and Saviţchi v. Moldova
04.11.2010
O investigaţie, în curs de desfăşurare dar neadecvată, a pretinselor rele tratamente aplicate în privinţa unuia din reclamanţi a condus la nerespectarea obligaţiei procedurale prin prisma Articolului 3 din Convenţie. Omisiunea reclamanţilor de a pretinde compensaţii pentru pretinsa privare ilegală şi împiedicare a protestelor paşnice a condus la inadmisibilitatea cererii
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea reclamantului în cauza Ruslan Ţopa c. Moldovei
23.09.2010
Omisiunea reclamantului de a utiliza prevederile legii naţionale pentru compensarea prejudiciului vizavi de pretinsa arestare nejustificată
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Popa v. Moldova
22.09.2010
Investigaţia neadecvată a pretinselor rele tratamente aplicate în privinţa persoanei reţinute administrativ
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîre în speţa Hyde Park şi alţii v. Moldova (nr. 5 şi nr. 6)
15.09.2010
Reprimarea a trei protestanţi din cadrul unei organizaţii non-guvernamentale s-a considerat a fi disproporţionată
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a radiat de pe rol cererea reclamantului în speţa Mocanu v. Moldova
01.09.2010
Încă un caz în legătură cu evenimentele din 07 aprilie 2009, radiat de pe rolul Curţii Europene.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Ciorap (nr. 3) v. Moldova
20.07.2010
Compensaţia acordată de o instanţă naţională pentru condiţii inumane de detenţie şi asistenţă medicală neadecvată s-a considerat a fi neproporţională
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a acordat satisfacţii echitabile în speţa Manole şi alţii v. Moldova
13.07.2010
Acordarea satisfacţiei echitabile în favoarea jurnaliştilor în cauza cu privire la cenzură
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Panov v. Moldova
13.07.2010
Neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti din nou conduce la o violare a drepturilor declarate de Convenţie
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Parnov v. Moldova
13.07.2010
Aplicarea relelor tratamente şi utilizarea forţei excesive la reţinerea persoanei a condus la violarea dreptului garantat de Articolul 3 din Convenţie.
    
 
Cauza Catan şi alţii c. Moldovei şi Rusiei declarată admisibilă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
05.07.2010
Curtea Europeană, a declarat admisibile o serie de cereri adresate împotriva Moldovei şi Rusiei în cauza Catan şi alţii contra Moldovei şi Rusiei, refertoare la pretinsa violare a drepturilor prevăzute de Articolele 8 şi 2 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, interpretate prin prisma prevederilor Articolului 14 din Convenţie.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea companiei Romany Gaz Group c. Moldovei
23.06.2010
La 08 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea companiei Romany Gaz Group c. Moldovei (cererea nr.11662/05 din 01 martie 2005).
    
 
«« 1 2 3 4 »»

     

Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție (+373 22) 20 14 20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a
PROGRAMULUI COMUN
AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI
"SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"

sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22)23 47 95
Fax: (+373 22)23 47 97
Vizitatori total: 3750810     Implementare Trimaran
 
Servicii
Close