Prima / Noutăţi / Agent Guvernamental
Agent Guvernamental
ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   Iunie   Iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat trei hotărîri împotriva Republicii Moldova în cauzele Grafescolo S.R.L., Chirica și Cornea
23.07.2014
La 22 iulie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrile în cauzele Grafescolo S.R.L. c. Republicii Moldova (cererea nr. 36157/08), Cornea c. Republicii Moldova (cererea nr. 22735/07) şi Chirica c. Republicii Moldova (cererea nr.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrile în cauzele Tcaci şi Ninescu c. Republicii Moldova
16.07.2014
La 15 iulie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrile în cauzele Tcaci c. Republicii Moldova (cererea nr. 3473/06) şi Ninescu c. Republicii Moldova (cererea nr. 47306/07), prin care a constatat încălcarea Convenţiei pentru
    
 
Anunț privind noile modificări operate în Regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului
09.07.2014
Curtea Europeană a Drepturilor Omului în ședințele plenare din 14 aprilie 2014 și 23 iunie 2014 a aprobat unele amendamente la Regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului. Scopul acestora este de a fortifica și asigura o calitate mai bună a
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea în cauza Ciorap c. Republicii Moldova (nr. 4)
08.07.2014
La 8 iulie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrea în cauza Ciorap c. Republicii Moldova (nr. 4) (cererea nr. 14092/06).Reclamantul, Tudor Ciorap, este cetăţean al Republicii Moldova, născut în 1965 şi locuieşte în
    
 
Notification on the initiation of the procedure of selecting the lawyer and/or law firm/associated law firm, including foreign lawyer/individual or associate law firm, to represent the interests of the Government of Republic of Moldova in arbitral proceedings.
07.07.2014
According to the Government Decision no.764 of  October 12, 2012 on the representation of the state’s interests before domestic courts, as well as before national and international arbitral tribunals (published on 19.10.2012 in the Official Gazette, nr.216-220), as well as
    
 
ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova
07.07.2014
În condiţiile Hotărîrii Guvernului nr.764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (publicată la 19.10.2012 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-220), şi în corespundere
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea în cauza Pareniuc c. Republicii Moldova
02.07.2014
La 1 iulie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrea în cauza Pareniuc c. Republicii Moldova (cererea nr. 17953/08), prin care a constatat încălcarea articolului 6 § 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în cauza Gorea Mihail c. Republicii Moldova
23.07.2013
Începerea urmăririi penale cu întîrziere și netemeinicia acuzațiilor de ultraj a angajat responsabilitatea statului în încălcarea drepturilor reclamantului de interzicere absolută a relelor tratamente.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrile în cauzele B. v. Republica Moldova și Mudric v. Republica Moldova
17.07.2013
La 16 iulie 2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărîrile sale în cauzele B. v. Republica Moldova (61382/09) și Mudric v. Republica Moldova (cererea nr. 74839/10).
    
 
TABEL de totalizare a rezultatelor concursului pentru selectarea candidaților la funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și CV-urile câștigătorilor
19.07.2012
Ca urmare a desfășurarii concursului pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Comisia HOTĂRĂȘTE:
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîre în speţa Haritonov contra Moldovei
05.07.2011
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîre în speţa Haritonov contra Moldovei
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Avram şi alţii contra Moldovei
05.07.2011
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Avram şi alţii contra Moldovei
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Ciorap (nr. 3) v. Moldova
20.07.2010
Compensaţia acordată de o instanţă naţională pentru condiţii inumane de detenţie şi asistenţă medicală neadecvată s-a considerat a fi neproporţională
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a acordat satisfacţii echitabile în speţa Manole şi alţii v. Moldova
13.07.2010
Acordarea satisfacţiei echitabile în favoarea jurnaliştilor în cauza cu privire la cenzură
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Panov v. Moldova
13.07.2010
Neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti din nou conduce la o violare a drepturilor declarate de Convenţie
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Parnov v. Moldova
13.07.2010
Aplicarea relelor tratamente şi utilizarea forţei excesive la reţinerea persoanei a condus la violarea dreptului garantat de Articolul 3 din Convenţie.
    
 
Cauza Catan şi alţii c. Moldovei şi Rusiei declarată admisibilă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
05.07.2010
Curtea Europeană, a declarat admisibile o serie de cereri adresate împotriva Moldovei şi Rusiei în cauza Catan şi alţii contra Moldovei şi Rusiei, refertoare la pretinsa violare a drepturilor prevăzute de Articolele 8 şi 2 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, interpretate prin prisma prevederilor Articolului 14 din Convenţie.
    
 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4670828     Soluție
 
Servicii
Close