Prima / Noutăţi / Agent Guvernamental
Agent Guvernamental
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Mătăsaru and Saviţchi v. Moldova
04.11.2010
O investigaţie, în curs de desfăşurare dar neadecvată, a pretinselor rele tratamente aplicate în privinţa unuia din reclamanţi a condus la nerespectarea obligaţiei procedurale prin prisma Articolului 3 din Convenţie. Omisiunea reclamanţilor de a pretinde compensaţii pentru pretinsa privare ilegală şi împiedicare a protestelor paşnice a condus la inadmisibilitatea cererii
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea reclamantului în cauza Ruslan Ţopa c. Moldovei
23.09.2010
Omisiunea reclamantului de a utiliza prevederile legii naţionale pentru compensarea prejudiciului vizavi de pretinsa arestare nejustificată
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Popa v. Moldova
22.09.2010
Investigaţia neadecvată a pretinselor rele tratamente aplicate în privinţa persoanei reţinute administrativ
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîre în speţa Hyde Park şi alţii v. Moldova (nr. 5 şi nr. 6)
15.09.2010
Reprimarea a trei protestanţi din cadrul unei organizaţii non-guvernamentale s-a considerat a fi disproporţionată
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a radiat de pe rol cererea reclamantului în speţa Mocanu v. Moldova
01.09.2010
Încă un caz în legătură cu evenimentele din 07 aprilie 2009, radiat de pe rolul Curţii Europene.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Ciorap (nr. 3) v. Moldova
20.07.2010
Compensaţia acordată de o instanţă naţională pentru condiţii inumane de detenţie şi asistenţă medicală neadecvată s-a considerat a fi neproporţională
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a acordat satisfacţii echitabile în speţa Manole şi alţii v. Moldova
13.07.2010
Acordarea satisfacţiei echitabile în favoarea jurnaliştilor în cauza cu privire la cenzură
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Panov v. Moldova
13.07.2010
Neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti din nou conduce la o violare a drepturilor declarate de Convenţie
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Parnov v. Moldova
13.07.2010
Aplicarea relelor tratamente şi utilizarea forţei excesive la reţinerea persoanei a condus la violarea dreptului garantat de Articolul 3 din Convenţie.
    
 
Cauza Catan şi alţii c. Moldovei şi Rusiei declarată admisibilă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
05.07.2010
Curtea Europeană, a declarat admisibile o serie de cereri adresate împotriva Moldovei şi Rusiei în cauza Catan şi alţii contra Moldovei şi Rusiei, refertoare la pretinsa violare a drepturilor prevăzute de Articolele 8 şi 2 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, interpretate prin prisma prevederilor Articolului 14 din Convenţie.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea companiei Romany Gaz Group c. Moldovei
23.06.2010
La 08 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea companiei Romany Gaz Group c. Moldovei (cererea nr.11662/05 din 01 martie 2005).
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîre în speţa Vetrenco v. Moldova
19.05.2010
La 18 mai 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea Europeană”) a adoptat hotărîre în cauza Vetrenco v. Moldova (cererea nr. 36552/02), prin care a recunoscut violarea Articolului 6 § 1 din Convenţia Europeană cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale (în continuare „Convenţia”).
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîre în speţa Anuşca v. Moldova
19.05.2010
La 18 mai 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea Europeană”) a adoptat hotărîre în cauza Anuşca v. Moldova (cererea nr. 24034/07), prin care a recunoscut violarea Articolului 2 din Convenţia Europeană cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale (în continuare „Convenţia”).
    
 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4670831     Soluție
 
Servicii
Close