Prima / Noutăţi / Agent Guvernamental
Agent Guvernamental
 
Curtea Europeană a adoptat hotărârea în cauza Cătan și alții c. Moldovei și Rusiei
19.10.2012
PRINCIPALELE FAPTE ŞI PLÎNGERI Reclamanţii sunt 170 de cetăţeni moldoveni care locuiesc în „Republică Moldovenească Transnistreană" (RMN), o entitate nerecunoscută separatistă. În septembrie 1992 RMN a adoptat o „lege cu privire la funcţionarea limbilor", care a statuat că limba moldovenească/română,
    
 
TABEL de totalizare a rezultatelor concursului pentru selectarea candidaților la funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și CV-urile câștigătorilor
19.07.2012
Ca urmare a desfășurarii concursului pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Comisia HOTĂRĂȘTE:
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat astăzi Hotărîrea în cauza Genderdoc-M contra Moldovei
12.06.2012
„Genderdoc-M" (în continuare „organizaţia reclamantă") este o organizaţie non-guvernamentală din Moldova al cărei scop este diseminarea de informaţii despre şi acordarea de asistenţa comunităţii LGBT. Prezenta cauză se referă la interdicţia unei demonstraţii pe care organizaţia reclamantă a planificat-o să o desfăşoare în Chişinău în mai 2005, pentru a încuraja adoptarea legislaţiei pentru protecţia minorităţilor sexuale de discriminare.
    
 
GHID PRACTIC de aplicare a jurisprudenţei Curţii Europene în materia neexecutării şi/sau duratei excesive a procedurilor.
25.05.2012
Direcţia Agent Guvernamental a Ministerului Justiţiei a finalizat GHIDUL PRACTIC de aplicare a jurisprudenţei Curţii Europene în materia neexecutării şi/sau duratei excesive a procedurilor, menit să vină în ajutorul instanţelor judecătoreşti şi a altor actori implicaţi în implementarea prevederilor Legii
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat trei hotărâri împotriva Moldovei
15.05.2012
I.G. c. Moldovei (cererea nr. 53519/07)Reclamanta, I.G. (care a solicitat să i se păstreze anonimatul în procedurile în faţa Curţii Europene), este cetăţeană a Republicii Moldova, care s-a născut în 1989 şi locuieşte în Bilicenii Vechi (Republica Moldova).
    
 
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI a adoptat hotărîrea în speţa Asito c. Moldovei (2)
13.03.2012
Compania reclamantă, QBE Asito SA, este o companie privată de asigurări înregistrată în Republica Moldova. Prin decizia irevocabilă a Curții Supremă de Justiţie din iulie 2005 Compania reclamantă a fost obligată să achite unei băncii o anumită sumă de despăgubiri cu
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea în speţa Brega şi alţii c. Moldovei
26.01.2012
La 24 ianuarie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare - Curtea Europeană) a adoptat hotărârea Brega şi alţii c. Moldova (cererea nr. 61485/08). În cauza Brega şi alţii, Curtea Europeană a recunoscut violarea Articolelor 5 § 1 şi
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea Ciubuc şi alţii c. Moldovei
26.01.2012
La 10 ianuarie 2012 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea Ciubuc şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 32816/07), potrivit articolului 35 §§ 3 (a) şi 4 din Convenţia cu privire la apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Cauza a fost iniţiată în baza plîngerii depuse de Gh. Ciubuc, P. Ciubuc şi V. Lipovoi, prin care ei au susţinut în faţa Curţii Europene că perioada îndelungată de neexecutare a deciziei cu privire la expropriere a cauzat incertitudine în legătură cu statutul juridic al terenului aferent casei lor.
    
 
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI a adoptat hotărârea în speţa Levinţa (nr. 2) c. Moldovei
18.01.2012
Curtea a constatat că simpla mențiune în hotărârea judecătorească privind menținerea în detenție a reclamanților a constituit privare arbitrară de libertate, contrară prevederilor articolului 5 § 1 (a) din Convenție, iar omisiunea informării corespunzătoare a avocatului despre ședința de judecată și demersul procurorului privind aplicarea arestului preventiv reprezintă o încălcare a garanțiilor prevăzute de Articolul 5 § 4 din Convenția Europeană.
    
 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4749957     Soluție
 
Servicii
Close