Prima / Noutăţi / Agent Guvernamental
Agent Guvernamental
 
Noile reguli de introducere a unei cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
14.12.2013
Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-o ședință Plenară a aprobat noile reguli de adresare a plângerilor individuale, revizuind astfel prevederile Regulii 47 din Regulamentul Curții.
    
 
Învitație publică la contribuții academice cu privire la reforma sistemului de protecție oferit de Convenția Europeană și Curtea Europeană
11.12.2013
Comitetul de experți pentru reforma Curții Europene a Drepturilor Omului, a lansat consultările publice la subiectul viitorului, pe termen lung, al sistemului european de protecție a drepturilor omului prin prisma Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Ceachir c. Republicii Moldova
10.12.2013
O investigație tergiversată din cauza recalificării a determinat expirarea termenului de prescripție pentru tragere la răspundere penală a făptuitorului și în cele din urmă a angajat responsabilitatea internațională a statului într-o cauză de violențe între persoane private.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a luat act de reglementarea amiabilă la care au ajuns Guvernul Republicii Moldova și Societatea Română de Televiziune (SRTV)
08.11.2013
La 07 noiembrie 2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică decizia sa din 15 octombrie 2013 prin care s-a luat act de reglementarea amiabilă între Guvernul Republicii Moldova și Societatea Română de Televiziune (“SRTV”), în cauza înițiată de compania reclamantă împotriva Republicii Moldova.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în cauza Timuş şi Ţaruş c. Republicii Moldova
15.10.2013
O investigație a unui deces, îndreptată unilateral în favoarea unei versiuni a evenimentelor, însoțită de serioase perioade de stagnare, fără tentative de a înlătura discrepanțele evidente, a format impresia că autoritățile nu au încercat să elucideze obiectiv circumstanțele.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în cauza N.A. c. Republicii Moldova
24.09.2013
Încetarea procesului penal pe temeiuri procedurale și lipsa unei diligențe în efecturarea urmăririi penale a determinat încălcarea obligațiilor pozitive a Statului de protecție a victimei unui viol în grup și a condus la impunitatea persoanelor acuzate.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în cauza Danalachi c. Republicii Moldova
17.09.2013
Simpla specificare în dispozitivul deciziei judecătoreşti despre menţinerea în detenţie a reclamantei fără o justificare în acest sens a constituit o privare arbitrară de libertate, contrară exigenţelor articolului 5 § 1 din Convenţie.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în cauza Gorea Mihail c. Republicii Moldova
23.07.2013
Începerea urmăririi penale cu întîrziere și netemeinicia acuzațiilor de ultraj a angajat responsabilitatea statului în încălcarea drepturilor reclamantului de interzicere absolută a relelor tratamente.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrile în cauzele B. v. Republica Moldova și Mudric v. Republica Moldova
17.07.2013
La 16 iulie 2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărîrile sale în cauzele B. v. Republica Moldova (61382/09) și Mudric v. Republica Moldova (cererea nr. 74839/10).
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea în speţa Eremia și alții c. Republicii Moldova
29.05.2013
Autoritățile Republicii Moldova au omis să prevină un colaborator de poliție de a agresa repetat soția sa în fața celor doi copii.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărîrea în speţa Iurcu v. Republica Moldova
11.04.2013
Rele tratamente în custodia poliţiei, pretinse a fi avut loc în contextul evenimentelor din 7 aprilie 2009, precum şi lipsa unei investigaţii prompte a plîngerilor reclamantului cu privire la asemenea tratamente a constituit o violare a Articolului 3, precum şi a Articolului 13 coroborat cu Articolul 3 din Convenţia Europeană, urmare a faptului că reclamantul nu a dispus de un remediu efectiv la nivel național împotriva încălcărilor menționate supra.
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea în speţa Ipati c. Moldovei
05.02.2013
La 5 februarie 2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrea în cauza Ipati c. Moldovei (cererea nr. 55408/07). Curtea a constatat violarea drepturilor reclamantului garantate de articolul 3 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare „Convenţia"), atît sub aspect material, cît şi procedural, ca urmare a efectuării într-un termen nerezonabil a unei anchete ineficiente în legătură cu plîngerile reclamantului de maltratare, de către acelaşi procuror care conducea urmărirea penală intentată în privinţa reclamantului, a deţinerii reclamantului în condiţii inumane în Penitenciarul nr. 13, precum şi a articolului 8 din Convenţie, ca urmare a cenzurării corespondenţei reclamantului.
    
 
ANUNŢ privind iniţierea concursului cu privire la selectarea unui cabinet/birou asociat de avocaţi şi avocaţi străini/companii de avocaţi străine pentru efectuarea auditului juridic a unui litigiu şi ulterior reprezentarea intereselor Guvernului Republicii Moldova în procedurile iniţiate
01.02.2013
Comisia de selectare iniţiază Concursul şi ANUNŢĂ următoarele:
    
 
ADVERTISEMENT as to beginning of the selection procedure for a lawyer(s) and/or office(s) of lawyers that would be invited to undergo a legal expertise and, following that, to represent the Government of the Republic of Moldova’s interests in the arbitral proceedings
01.02.2013
the Committee declares the selection as open and ADVERTISE as follows:
    
 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea sa în cauza Mitrofan contra Republicii Moldova
15.01.2013
Condiţiile de detenţie şi nemotivarea hotărîrilor judecătoreşti a determinat violarea drepturilor reclamantului.
    
 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4749952     Soluție
 
Servicii
Close