Home / Press releases » Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea lui Oleg Voronin print
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibilă cererea lui Oleg Voronin
27.07.2010    
Ministerul Justiţiei anunţă că, la 26 iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat faptul că a decis să declare inadmisibilă cererea cetăţeanului Oleg Voronin, prezentată împotriva Republicii Moldova.
 
Reamintim că, la 2 iunie 2010, Oleg Voronin a acţionat Republica Moldova la CEDO. În cererea depusă la CEDO, Oleg Voronin s-a plâns că i-ar fi fost încălcat dreptul la un proces echitabil, dreptul la viaţa privată şi dreptul la recurs efectiv în cadrul instrumentării dosarului cu privire la tranzacţiile băneşti efectuate de pe cardul său bancar. Dosarul penal privind evaziunea fiscală şi spălarea de bani a fost intentat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în legătură cu faptul că, în anii 2008-2009, Oleg Voronin a cheltuit peste hotarele ţării o sumă echivalentă cu 67 milioane de lei (5,36 milioane de dolari), deşi în declaraţia sa pe venit anul trecut se indică doar 4 milioane lei (320 mii de dolari). La solicitarea reclamatului, CEDO a examinat cererea în regim de urgenţă.
 
În rezultatul examinării admisibilităţii cererii lui Oleg Voronin, Curtea a constatat că aceasta nu relevă nici o aparenţă de încălcare a drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
 
CEDO a conchis că cererea lui Oleg Voronin nu întruneşte cerinţele Convenţiei Europene şi a declarat-o inadmisibilă.
 
Această decizie este finală şi nu poate fi contestată nici la Curtea Europeană, inclusiv la Marea Cameră a CEDO, şi nici la orice altă autoritate.
 
Share in:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
The development of this web-page was made with the financial support of the JOINT PROGRAMME BETWEEN THE COUNCIL OF EUROPE AND THE EUROPEAN UNION "DEMOCRACY SUPPORT PROGRAMME IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA"
gototop
Sitemap
Contact
Phone.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Total visits: 8353210     Soluție
 
Services
Close