Home / Press releases » Comunicat de presă privind sălile de judecată print
Comunicat de presă privind sălile de judecată
04.10.2010    

Ca urmare a informaţie expuse în presă vizavi de lipsa sălilor de judecată special amenajate pentru petrecerea şedinţelor de judecată, Ministerul Justiţiei relevă următoarele.

Modernizarea şi ajustarea sediilor instanţelor judecătoreşti standardelor europene, constituie un obiectiv prioritar pentru Ministerul Justiţiei, fiind întreprinse măsuri concrete în acest sens. Aşadar, în vederea asigurării activităţii eficiente a instanţelor judecătoreşti şi asigurării accesului la justiţie a justiţiabililor, precum şi asigurării solemnităţii proceselor de judecată, în majoritatea sediilor instanţelor judecătoreşti se creează condiţii adecvate, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât şi tehnic. În majoritatea sediilor instanţelor judecătoreşti au fost efectuate reconstrucţii şi reparaţii capitale în limita surselor bugetare alocate în acest sens.

 

Este de menţionat, că toate instanţele judecătoreşti din ţară, cu unele excepţii, cum ar fi spre exemplu, Judecătoriile Centru, Ciocana şi Buiucani dispun, mai mult sau mai puţin, de săli de judecată amenajate şi dotate cu tehnica necesară pentru petrecerea şedinţelor de judecată. Este necesare de menţionat faptul, că Judecătoriei Buiucani i-a fost alocat un nou sediu, precum şi surse bugetare suficiente pentru ajustarea acestuia conform necesităţilor, respectiv problema lipsei sălilor de judecată în instanţa dată va fi soluţionată pe parcurs.

În general, instanţele judecătoreşti dispun de peste 150 de săli de judecată amenajate şi dotate tehnic. Aspectul organizatoric al activităţii interioare a instanţelor judecătoreşti, inclusiv desfăşurarea proceselor de judecată în sălile de judecată, ţine de competenţa preşedinţilor de judecată. Ministerul Justiţiei întreprinde măsuri şi consideră că problema neutilizării sălilor de judecată va fi depăşită pe parcurs, după caz, şi cu implicarea Consiliului Superior al Magistraturii, organ instituit în scopul autoadministrării judecătoreşti, investit cu drepturi de aplicare a măsurilor coercitive faţă de preşedinţii instanţelor judecătoreşti, precum şi faţă de judecători pentru nerespectarea cerinţelor impuse sistemului judecătoresc prin actele legislative şi normative
 
Share in:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
The development of this web-page was made with the financial support of the JOINT PROGRAMME BETWEEN THE COUNCIL OF EUROPE AND THE EUROPEAN UNION "DEMOCRACY SUPPORT PROGRAMME IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA"
gototop
Sitemap
Contact
Phone.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Total visits: 7899279     Soluție
 
Services
Close