Home / Press releases » ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind selectarea candidaţilor în membri ai Consiliului Civil privind monitorizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei print
ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind selectarea candidaţilor în membri ai Consiliului Civil privind monitorizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
29.06.2011    

___________APROB:

Oleg EFRIM,

Preşedinte al Comisiei

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului privind

 selectarea candidaţilor în membri ai Consiliului Civil privind monitorizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei 

În conformitate  cu Regulamentul privind selectarea prin concurs a candidaţilor în membri ai Consiliului Civil privind monitorizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1210 din 29 octombrie 2008, Ministerul Justiţiei anunţă concurs pentru selectarea a 3 candidaţi în membri ai Consiliului Civil.

            Candidaţii în membri ai Consiliului Civil se desemnează de organizaţii nonguvernamentale sau alte instituţii din sectorul privat, nu mai mult de o singură persoană din rîndul membrilor ori asociaţilor săi sau în calitate de persoană terţă.
 La calitatea de membru al Consiliului Civil este în drept să candideze persoana care:

·        deţine cetăţenia Republicii Moldova;

·        are studii universitare;

·        are vîrsta minimă de 25 de ani;

·        nu are antecedente penale;

·        nu deţine o funcţie publică;

·        nu a fost angajat al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei pe parcursul ultimilor doi ani.
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

·        cerere pentru participare la concurs;

·        scrisoarea  organizaţiei  nonguvernamentale sau a instituţiei din sectorul privat care atestă desemnarea candidatului din rîndul membrilor ori asociaţilor săi sau în calitate de persoană terţă;

·        copia buletinului de identitate cu confirmarea cetăţeniei Republicii Moldova;

·        copia carnetului de muncă;

·        copia documentului care certifică studiile;

·        cazierul juridic;

·        declaraţia de integritate.
  
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 17 iunie 2011, ora 1700

 Locul depunerii documentelor: Ministerul Justiţiei (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82),  biroul nr. 211;

·        persoana de contact – Natalia Graur, secretar al Comisiei;

·        telefon de contact -201487.

 
Share in:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
The development of this web-page was made with the financial support of the JOINT PROGRAMME BETWEEN THE COUNCIL OF EUROPE AND THE EUROPEAN UNION "DEMOCRACY SUPPORT PROGRAMME IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA"
gototop
Sitemap
Contact
Phone.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Total visits: 9322291     Soluție
 
Services
Close