Home / Press releases » Ministerul Justiţiei iniţiază consultări publice pe marginea proiectului Strategiei de reformare a sectorului Justiţiei print
Ministerul Justiţiei iniţiază consultări publice pe marginea proiectului Strategiei de reformare a sectorului Justiţiei
06.07.2011    

Astăzi, 6 iulie 2011, Ministrul Justiţiei a susţinut o conferinţă de presă în cadrul căreia a prezentat opiniei publice informaţii privitor la procesul de elaborare şi promovare a proiectului Strategiei de reformare a sectorului justiţiei.

Grupul de lucru, format prin ordinul Ministrului Justiţiei la 3 iunie 2011, a finalizat prima etapă a procesului de elaborare a Strategiei şi a elaborat structura şi versiunea preliminară a Strategiei de reformare a sectorului justiţiei.

Tot astăzi la orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a Institutului Naţional al Justiţiei, proiectul Strategiei va fi prezentat membrilor grupurilor de lucru, create anterior şi care îşi desfăşoară activitatea sub egida Ministerului Justiţiei.

Astfel, se va proceda la cea de a doua etapă a procesului de promovare a Strategiei, şi anume, definitivarea conceptuală a acesteia în cadrul grupurilor de lucru sectoriale.

Ulterior procesului dezbaterii conceptuale a Strategiei de reformă a sectorului justiţiei în cadrul grupurilor de lucru, proiectul acesteia va fi expediat în modul stabilit spre coordonare instituţiilor interesate, urmînd ca pînă la 20 august 2011 să fie definitivată versiunea finală a acesteia.

Preconizăm ca pînă în toamna acestui an Strategia de reformă a sectorului justiţiei să fie prezentată Parlamentului spre examinare şi adoptare.

Factori determinanţi ai reformelor, care au servit drept punct de pornire pentru elaborarea Strategiei sînt: 

·         Nivelul scăzut al încrederii în justiţie din partea societăţii;
·        Percepţia quasi-generală a gradului avansat de corupţie în  sectorul justiţiei;
·        Crearea unui mediu favorabil  pentru creşterea economică şi a investiţiilor;
·        Aspiraţiile Republicii Moldova de integrare în UE.

Scopul propus al Strategiei este edificarea unui sistem de justiţie accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului.

Se propune ca reforma sectorului justiţiei va fi fundamentată pe şapte piloni de bază:

1.    sistemul judecătoresc;
2.    justiţia penală;
3.    accesul la justiţie şi executarea justiţiei;
4.    consolidarea integrităţii actorilor din sectorul justiţiei prin promovarea măsurilor anticorupţie şi standardelor etice profesionale;
5.    contribuirea justiţiei la creşterea economică;
6.    respectarea drepturilor omului în sectorul de justiţie;
7.    asigurarea unui sector al justiţiei bine coordonat, administrat şi responsabil.

Pentru fiecare din aceşti piloni care reflectă, de fapt, cele mai sensibile probleme ale sectorului justiţiei va fi elaborat un spectru concret de direcţii strategice şi domenii de intervenţii specifice, care sînt programate pentru implementare pe termene scurt, mediu şi lung. 

Proiectul versiunii preliminare a Strategiei de reformare a sectorului justiţiei poate fi accesat aici  

Pentru orice tip de  comentarii şi sugestii pe marginea proiectului Strategiei de reformare a sectorului justiţiei a se contacta dna Ioniţă Lilia, Secretar al grupului de lucru privind elaborarea proiectului strategiei de reformare a sectorului justiţiei. Date de contact: tel: 201450, e-mail: ionita@justice.gov.md.
 

 
Share in:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
The development of this web-page was made with the financial support of the JOINT PROGRAMME BETWEEN THE COUNCIL OF EUROPE AND THE EUROPEAN UNION "DEMOCRACY SUPPORT PROGRAMME IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA"
gototop
Sitemap
Contact
Phone.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Total visits: 8353340     Soluție
 
Services
Close