Home / Press releases » Ministerul Justiției anunţă organizarea unui concurs pentru numirea a trei jurişti secunzi pentru participare la lucrările Grefei Curţii Europene a Drepturilor Omului print
Ministerul Justiției anunţă organizarea unui concurs pentru numirea a trei jurişti secunzi pentru participare la lucrările Grefei Curţii Europene a Drepturilor Omului
12.07.2011    
 Ministerul Justiției
anunţă organizarea unui concurs

pentru numirea a trei jurişti secunzi pentru participare la lucrările Grefei Curţii Europene a Drepturilor Omului ( Strasbourg, Franţa) la examinarea preliminară a cererilor adresate împotriva Moldovei.

Juristul selectat urmare a concursului va fi asimilat unui Jurist Asistent la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, (a se vedea pentru detalii Information on the Assistant Lawyers Scheme/ Renseignements concernant le système des juristes assistants) cu excepţia că nu fi considerat drept angajat al Consiliului Europei. Activitatea profesională a acestuia ar putea fi limitată doar la asistenţa în exclusivitate la examinarea preliminară a cererilor în privinţa Moldovei şi doar pentru o perioadă determinată. Plus la aceasta, toate condiţiile de remunerare, garanţii sociale, alte plăţi compensatorii şi durata activităţii se va stabili în exclusivitate printr-un acord individual cu Guvernul Republicii Moldova şi nu va obliga în nici un fel Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi/sau Consiliul Europei. Termenul iniţial de activitate constituie un an de zile cu o eventuală oportunitate de prelungire pe un nou termen, determinat în condiţiile stipulate printr-un nou acord între Guvern şi persoana selectată.

   Cerinţe faţă de candidat:

-          Să fie licenţiat în drept şi să beneficieze de o practică juridică timp de cel puţin trei ani de zile pînă la ziua concursului;

-          Să posede fluent cel puţin a unei din limbile oficiale de lucru a Curţii Europene (engleză sau franceză);

-       Să cunoască la un nivel înalt despre teoria şi practica aplicării Convenţiei Europene a Drepturilor şi Liberaților Fundamentale precum şi a procedurilor în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;

-          Să fie eligibil pentru obţinerea unei vize Shengen sau altei autorizaţii de şedere legală pe teritoriul Franţei, pe un termen lung.

Doritorii se vor adresa pînă la 25 iulie 2011 cu o cerere însoţită de un curriculum vitae la adresa indicată mai jos, cu referinţă „Concurs pentru postul de jurist secund. CEDO”.  Candidaților s-ar putea să li se ceară prezentarea de acte în suportul cererii, care confirmă condiţii de eligibilitate menţionate mai sus.

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova,
Direcţia Agent Guvernamental, bir. 128
str. 31 August 1989, 82
or. Chisinau, MD 2012
Republica Moldova,

Telefon pentru detalii: 201431

Doar candidaţii preselectaţi vor fi anunţaţi despre ora şi data desfăşurării concursului, care va include o probă scrisă şi un interviu.

 
Share in:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
The development of this web-page was made with the financial support of the JOINT PROGRAMME BETWEEN THE COUNCIL OF EUROPE AND THE EUROPEAN UNION "DEMOCRACY SUPPORT PROGRAMME IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA"
gototop
Sitemap
Contact
Phone.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Total visits: 8352859     Soluție
 
Services
Close