Home / Press releases » În atenţia candidaţilor la concursul pentru numirea a trei jurişti secunzi, CtEDO print
În atenţia candidaţilor la concursul pentru numirea a trei jurişti secunzi, CtEDO
27.07.2011    

Comisia, formată din Dl Oleg Efrim, ministrul justiţiei, Dl Mihai Poalelungi, Judecătorul în numele Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, şi Dl Vladimir Grosu, viceministru justiţiei, au procedat la preselecţia candidaţilor la concursul pentru numirea a trei jurişti secunzi (a se vedea pentru detalii anunţul cu privire la organizarea concursului).

Urmare a preselecţiei efectuate în baza datelor prezentate de candidaţi, criteriilor de eligibilitate, plus luînd în consideraţie experienţa profesională şi calificările candidaţilor, Comisia a selectat şi a înscris pentru participare la concurs următorii candidaţi: 

 1. Alexei Gherţescu
 2. Andrei Briceag
 3. Daniela Puica
 4. Dinu Vataman
 5. Doina Buiuc
 6. Doina Cazacu
 7. Evghenii Florea
 8. Gheorghe Zamisnîi
 9. Ion Schidu
 10. Irina Lupuşor
 11. Liliana Tanase
 12. Lucia Leontiev
 13. Mariana Chicu
 14. Marin Postu
 15. Oleg Rotari
 16. Sergiu Balaur
 17. Sergiu Ursu
 18. Sorina Susanu
 19. Viorel Rabei

Candidaţii selectaţi pentru participare la concurs sunt invitaţi să participe la proba scrisă care va avea loc la

 08 august 2011, ora 15.00, în incinta Ministerului Justiţiei, sala nr. 104, et. 1.

Proba scrisă va include o testare a abilităţilor practice de soluţionare a unei speţe după modelul acelor care sunt aduse în faţa Curţii Europene (a se vedea pentru detalii Culegere de cazuri comunicate (HUDOC). Candidaţii vor fi invitaţi să prezinte argumentele scrise, în termeni foarte clari şi concişi, asupra criteriilor de admisibilitate şi/sau a elementelor de fond. Referinţe la jurisprudenţa Curţii Europene este o cerinţă obligatorie.

Proba scrisă va fi ţinută în exclusivitate în una din limbile oficiale de lucru a Curţii Europene şi acea acceptată de candidat.

Durata probei scrise va fi nu mai mult de o oră şi jumătate.

Candidaţii selectaţi mai sus sunt invitaţi să se prezinte cu cel puţin 15 min. înaintea orei prestabilite, pentru clarificarea unor elemente organizatorice. Candidaţii sunt somaţi să aibă în posesie un act care confirmă identitatea.

Neprezentarea candidatului la data şi ora desfăşurării probei scrise conduce în mod automat la excluderea acestuia din concurs.


Adresa:
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova,
str. 31 August 1989, 82
mun. Chişinău, MD 2012
Republica Moldova,

Telefon pentru detalii: 201431

 
Share in:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
The development of this web-page was made with the financial support of the JOINT PROGRAMME BETWEEN THE COUNCIL OF EUROPE AND THE EUROPEAN UNION "DEMOCRACY SUPPORT PROGRAMME IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA"
gototop
Sitemap
Contact
Phone.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Total visits: 8353204     Soluție
 
Services
Close