Home / Press releases » A doua etapă a elaborării Strategiei de reformare a sectorului justiţiei a fost finalizată print
A doua etapă a elaborării Strategiei de reformare a sectorului justiţiei a fost finalizată
03.08.2011    

A doua etapă a elaborării Strategiei de reformare a sectorului justiţiei a fost finalizată. Proiectul Strategiei a fost expediat spre avizare, în termenul iniţial stabilit, tuturor autorităţilor publice, instanţelor judecătoreşti, instituţiilor de învăţămînt superior şi organizaţiilor neguvernamentale reprezentative, în forma revăzută conform sugestiilor şi comentariilor formulate de participanţii la dezbaterile organizate de Ministerul Justiţiei pe marginea acestui document.

Avizele şi alte eventuale comentarii asupra proiectului vor fi recepţionate de Ministerul Justiţiei pînă la data limită de 10 august 2011.

Reamintim că, anterior, proiectul Strategiei de reformare a sectorului justiţiei a fost discutat în cadrul a cinci grupuri de lucru – pentru reforma procedurii civile, reforma procedurii penale, reforma sistemului judecătoresc, reforma organelor procuraturii şi unui grup special consacrat justiţiei pentru minori. Reprezentanţii tuturor grupurilor de lucru au acceptat conceptual proiectul acestui document, înaintînd în acelaşi timp un şir de recomandări pentru îmbunătăţirea  Strategiei pe problemele vulnerabile din sectorului justiţiei. Astfel, au fost agreate, de principiu, scopul, obiectivele şi direcţiile strategice abordate, în timp ce domeniile de intervenţie specifică, instituţiile responsabile şi termenii de implementare ale unor măsuri, la propunerea membrilor grupurilor de lucru, au fost ajustate.

De asemenea, proiectul Strategiei a fost expediat atît partidelor extraparlamentare, cît şi fracţiunilor parlamentare, care au timp să se expună pe marginea lui, la fel, pînă pe 10 august.

Ultima versiune a documentului va fi ajustată şi revizuită între 10 şi 17 august, în baza tuturor comentariilor obţinute şi avizelor expediate, iar pe 17 august Ministerul Justiţiei va organiza, cu suportul Programului Comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei ”Susţinerea democraţiei în Moldova”, o dezbatere publică finală. Invitaţi sunt toţi actorii din domeniul justiţiei, precum şi experţi naţionali şi internaţionali.

În urma acestor dezbateri, urmează ca proiectul Strategiei de reformare a sectorului justiţiei să fie expediat Guvernului şi Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept, pe data de 22 august 2011..

Versiunea ajustată şi revăzută a Strategiei de reformare a sectorului justiţiei este disponibilă pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei, la următoarea adresă http://www.justice.gov.md/ro/proiectul_strategiei/


 
Share in:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
The development of this web-page was made with the financial support of the JOINT PROGRAMME BETWEEN THE COUNCIL OF EUROPE AND THE EUROPEAN UNION "DEMOCRACY SUPPORT PROGRAMME IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA"
gototop
Sitemap
Contact
Phone.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Total visits: 9332265     Soluție
 
Services
Close