Home / Press releases » PROIECTUL STRATEGIEI DE REFORMARE ÎN SECTORUL JUSTIȚIEI A FOST EXPEDIAT LA GUVERN print
PROIECTUL STRATEGIEI DE REFORMARE ÎN SECTORUL JUSTIȚIEI A FOST EXPEDIAT LA GUVERN
23.08.2011    

Ministerul Justiției a expediat luni Guvernului spre avizare proiectul Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției. Varianta finală a acestui document a fost ajustată și revizuită într-un termen restrâns, în baza tuturor comentariilor obținute și avizelor expediate, precum și a concluziilor formulate în urma unei dezbateri publice finale, organizată pe 17 august.

Procesul de elaborare a proiectului Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției a început pe 3 iunie și s-a desfășurat în câteva etape, pe parcursul cărora acesta a fost discutat în cadrul unor grupuri de lucru sectoriale și completat cu propunerile formulate la solicitarea Ministerului Justiției de instanțele judecătorești, autoritățile publice, organizațiile neguvernamentale, inclusiv asociațiile profesionale, precum și de partidele politice parlamentare și extraparlamentare.

Scopul declarat al Strategiei este edificarea unui sistem de justiție accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist și responsabil față de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremația legii și respectarea drepturilor omului. Factori determinanți pentru promovarea reformei au devenit nivelul scăzut al încrederii în justiție din partea societății, percepția quasi-generală a gradului avansat de corupție în sectorul justiției, crearea unui mediu favorabil pentru creșterea economică și a investițiilor, precum și aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Astfel, pentru combaterea și prevenirea corupției, urmează să fie aplicat un set mult mai strict de criterii de eligibilitate pentru funcția de judecător, promovat principiul toleranței zero pentru infracțiuni de corupție în sistemul de justiție și, totodată, majorate salariile magistraților. Strategia cuprinde domeniul în ansamblu și se prevede reforma sistemului judecătoresc, pe cea a Procuraturii, reforma procedurii civile și a celei penale, precum și reforma justiției pentru minori.

Aplicarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției, prevăzută pentru o perioadă de cinci ani, va fi monitorizată, după adoptarea acesteia în Parlament, de mai multe grupuri de lucru permanente, create pentru fiecare pilon strategic al acestui document. Grupurile de lucru, compuse din reprezentanți ai actorilor vizați din sectoarele justiției și reprezentanți ai societății civile, vor funcționa în cadrul Ministerului Justiției și vor fi responsabile pentru elaborarea planurilor anuale de lucru și realizarea acestora. De asemenea, Ministerul Justiției va elabora un cadru financiar, care va include cheltuielile necesare pentru realizarea Strategiei, precum și un Plan de acțiuni, unde vor fi indicate concret resursele financiare necesare pentru realizarea fiecărei acțiuni în parte.

 

23.08.2011

 
Share in:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
The development of this web-page was made with the financial support of the JOINT PROGRAMME BETWEEN THE COUNCIL OF EUROPE AND THE EUROPEAN UNION "DEMOCRACY SUPPORT PROGRAMME IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA"
gototop
Sitemap
Contact
Phone.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Total visits: 8067471     Soluție
 
Services
Close