Home / Press releases » Anunţ Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă concurs pentru completarea reţelei de formatori la unele domenii de drept: print
Anunţ Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă concurs pentru completarea reţelei de formatori la unele domenii de drept:
19.09.2011    

·         Drept civil;

·         Drept constituţional;

·         Drept contravenţional;

·         Drept execuţional;

·         Drept fiscal;

·         Drept vamal;

·         Dreptul muncii;

·         Drept succesoral;

·         Dreptul la un proces echitabil pe cauze penale şi prezentarea cauzei;

·         Etica profesională a judecătorului;

·         Etica profesională a procurorului;

·         Particularităţile urmăririi penale şi judecării infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei;

·         Investigarea şi judecarea infracţiunilor cibernetice;

·         Investigarea şi judecarea infracţiunilor săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere;

·         Mijloacele de garantare a executării obligaţiilor civile;

·         Probaţiunea;

·         Tehnologii informaţionale;

·         Traficul de fiinţe umane.

La concurs pot participa judecători, procurori, avocaţi, colaboratori ai sistemului penitenciar, cadre didactice din învăţămîntul universitar care au o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în specialitate, cunosc limba de stat, au o reputaţie profesională ireproşabilă.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun personal, pînă la 30 septembrie 2011, la sediul Institutului: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 1, anticamera, tel./fax.: 23-27-55.

La cerere se anexează următoarele documente:

a)      fişa personală de evidenţă a cadrelor;

b)      scrisoare de motivare;

c)      curriculum vitae;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul de la locul de muncă;

f)       copii ale diplomei de licenţă, de magistru sau echivalente acestora;

g)      cazierul judiciar (exceptînd judecătorii, procurorii şi colaboratorii sistemului penitenciar);

h)      o scrisoare de recomandare;

i)        un proiect de agendă la o temă din domeniul ales.

La dosar mai pot fi anexate copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut, lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate, alte acte.

Candidaţii care vor întruni condiţiile indicate vor fi invitaţi la interviu, care se va desfăşura în şedinţă publică a Consiliului Institutului.

 
Share in:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
The development of this web-page was made with the financial support of the JOINT PROGRAMME BETWEEN THE COUNCIL OF EUROPE AND THE EUROPEAN UNION "DEMOCRACY SUPPORT PROGRAMME IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA"
gototop
Sitemap
Contact
Phone.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Total visits: 9347384     Soluție
 
Services
Close