Home / Press releases » Ministerul Justiţiei a organizat o masă rotundă cu participarea tuturor cultelor religioase print
Ministerul Justiţiei a organizat o masă rotundă cu participarea tuturor cultelor religioase
07.09.2011    

Reprezentanţii tuturor cultelor religioase din Moldova au participat azi, la invitaţia Ministerului Justiţiei, la o masă rotundă cu genericul ”Libertatea de gândire, conştiinţă şi religie – actualitate şi perspective de reglementare”. La dezbateri, în centrul cărora s-a aflat un studiu cu aceeaşi denumire, au luat parte raportorul special al ONU pentru libertatea religiei sau credinţei, Heiner Bielefeldt, aflat într-o primă vizită de documentare în Republica Moldova, precum şi viceministrul Justiţiei, Vladimir Grosu.

Studiul ”Libertatea de conştiinţă, gândire şi religie – actualitate şi perspective de reglementare” a fost elaborat de un grup de lucru înfiinţat printr-un ordin al ministrului Justiţiei, Oleg Efrim, emis la 22 iulie, şi precede o iniţiativă de modificare a legislaţiei ce reglementează funcţionarea cultelor religioase în Republica Moldova. Aceasta se încadrează Programului naţional de implementare a Planului de Acţiuni Moldova-UE în domeniul regimului de vize, Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova şi vine, de asemenea, să răspundă solicitărilor formulate de reprezentanţii societăţii civile.

Astfel, au fost formulate propuneri de schimbare a denumirii Legii – din Legea privind cultele religioase şi părţile lor componente, în Legea privind libertatea de conştiinţă, gândire şi religie – pentru a exclude o discrepanţă dintre denumirea şi obiectul reglementării ce apare chiar din primul articol al acestui act. De asemenea, urmează a fi reformulate sau excluse anumite capitole, pentru a evita orice confuzii create de unele formulări insuficient de clare. Procedura de constituire şi înregistrare a entităţilor religioase nu va suferi modificări substanţiale, însă pentru a crea un cadru legal care ar asigura pe deplin dreptul la libertatea religioasă se recomandă consfinţirea în mod expres a dreptului de a exercita o credinţă, de a oferi servicii religioase şi de a manifesta credinţa grupurilor religioase neformale, care nu sunt înregistrate. Totodată, organizaţiile religioase înregistrate vor trebui să prezinte un raport anual de activitate.

Precizăm că, în prezent, în Republica Moldova funcţionează peste 30 de culte religioase înregistrate oficial.

06.09.2011

 
Share in:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
The development of this web-page was made with the financial support of the JOINT PROGRAMME BETWEEN THE COUNCIL OF EUROPE AND THE EUROPEAN UNION "DEMOCRACY SUPPORT PROGRAMME IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA"
gototop
Sitemap
Contact
Phone.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Total visits: 8067302     Soluție
 
Services
Close