Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative » Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a amendamentelor legislative în vederea stabilirii competenţei materiale a Procuraturii Anticorupţie la investigarea cazurilor de corupţie la nivel înalt, iar a procuraturilor teritoriale la investigarea celorlalte cazuri de corupţie imprimare
Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a amendamentelor legislative în vederea stabilirii competenţei materiale a Procuraturii Anticorupţie la investigarea cazurilor de corupţie la nivel înalt, iar a procuraturilor teritoriale la investigarea celorlalte cazuri de corupţie
11.04.2019    

Întru executarea prevederilor Legii nr. 100/2018 cu privire la actele normative și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă iniţierea procesului de elaborare proiectului de Lege „pentru modificarea unor acte legislative în vederea stabilirii competenţei materiale a Procuraturii Anticorupţie la investigarea cazurilor de corupţie la nivel înalt, iar a procuraturilor teritoriale la investigarea celorlalte cazuri de corupţie".

Potrivit acțiunii L10 din Titlului II art. 4 lit. e) al Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472/2016, Ministerul Justiției este responsabil de elaborarea și promovarea proiectului de act normativ menționat supra. În acest context, Ministerul Justiției solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați, autorităţilor publice, partenerilor naționali și internaționali, asociațiilor reprezentative ale autorităților publice locale, societății civile, prin prezentarea propunerilor și sugestiilor pentru elaborarea proiectului de lege.

Propunerile și recomandările însoțite de argumentele de rigoare pot fi prezentate pînă la data de 30 iunie 2019 inclusiv, la adresa de e-mail: secretariat@justice.gov.md.

Datele de contact ale persoanei responsabile:
Ciornîi Daniela - consultant, Direcția elaborare acte normative
Tel.: 022 20 14 26;
Email: daniela.ciornii@justice.gov.md.

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 7785716     Soluție
 
Servicii
Close