Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative » Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de control al averilor și intereselor personale) imprimare
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de control al averilor și intereselor personale)
04.11.2020    

Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de control al averilor și intereselor personale).

Proiectul de lege urmează a fi elaborat în vederea realizării acțiunii 1.24.1 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019: „Modificarea legislației în vederea perfecționării și fortificării mecanismului de control al averilor și intereselor, precum și a eficientizării activității Autorității Naționale de Integritate".

Adițional, modificările se impun și în vederea implementării Memorandumului de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21 iulie 2020 și ratificat la 10 septembrie 2020, care prevede la pct. 3 din Anexa I un șir de condiționalități ce impun obligația de a eficientiza funcționarea Autorității Naționale de Integritate.

Astfel, proiectul actului normativ va urmări, în principal, modificarea Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, precum și a Legii nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare, pentru a oferi inspectorilor de integritate competența de a solicita efectuarea evaluării bunurilor în cadrul procedurilor de control al averilor, cu scopul identificării valorii reale/de piață a acestora, în vederea excluderii practicilor de dobîndire a bunurilor la prețuri derizorii, de la persoane care nu pot justifica proveniența acestora.

Suplimentar, proiectul de lege va urmări operarea și altor modificări în Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, care vor contribui la eficientizarea funcționării Autorității Naționale de Integritate, precum și la perfecționarea cadrului normativ privind controlul averii și a intereselor personale.

În vederea elaborării proiectului de lege, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise pînă la data de 18 noiembrie 2020, în format electronic, la adresa: victor.kalughin@justice.gov.md.

 

Persoană de contact: Victor Kalughin, consultant, Direcția elaborare acte normative, tel: (022) 20-14-69.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9551670     Soluție
 
Servicii
Close