Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunțuri privind organizarea consultării publice » Institutul Naţional al Justiţiei trebuie reformat imprimare
Institutul Naţional al Justiţiei trebuie reformat
19.06.2014    

Astăzi, la Ministerul Justiției, au avut loc discuţii publice asupra proiectului de Lege ce vizează reformarea activității Institutului Naţional al Justiţiei (INJ). Elaborarea documentului face parte din Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. Potrivit viceministrului Nicolae Eșanu, proiectul a fost elaborat de către Ministerul Justiției, iar scopul acestuia este de a reforma și eficientiza activitatea INJ. La consultarea publică a documentului au participat reprezentanții instanțelor judecătorești, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Justiției, Procuraturii Generale, Uniunii Notarilor din Moldova, cei ai Consiliului Europei, Ambasadei Statelor Unite ale Americii, Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, dar și societatea civilă. 
Autorii proiectului susțin că la baza modificărilor propuse au fost mai multe cauze, printre care:
- lipsa unui sistem clar şi bine organizat de instruire continuă a judecătorilor şi procurorilor în funcţie; 
- lipsa mecanismelor de evaluare a necesităţilor de instruire şi a capacităţii Institutului; 
- absenţa unui mecanism efectiv de evaluare a calităţii instruirii furnizate de către Institut; 
- confuzia creată în raport cu rolul INJ în procesul de formare continuă a altor categorii de profesionişti din sectorul justiţiei etc.
Pentru soluționarea problemelor invocate mai sus, dar și pentru eficientizarea activităţii INJ, s-a propus modificarea a opt acte legislative în vigoare (Legea privind organizarea judecătorească, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea privind INJ, Legea privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti, Legea cu privire la Procuratură, Legea cu privire la probaţiune şi Legea privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor). 
Astfel, printre modificările propuse, se numără:
- asigurarea obligatorie de asistenţă medicală de către stat pentru candidaţii la funcţiile de judecător şi procuror, ce urmează cursurile de formare iniţială în cadrul INJ;
- includerea „consultantului procurorului" în categoria persoanelor care sunt instruite în cadrul INJ;
- modificarea procedurii de desemnare a procurorilor în cadrul Consiliului INJ - procurorii urmând a fi desemnaţi de Consiliul Superior al Procurorilor, din rândul procurorilor de diferite niveluri;
- sistematizarea competenţelor Consiliului INJ pe domenii de activitate;
- revizuirea modalităţii de selectare a directorului INJ și durata mandatului acestuia;
- instituirea unui mecanism de evaluare a performanţelor personalului didactic al Institutului;
- extinderea principiului transparenţei asupra activităţii Consiliului INJ etc.
Proiectul legii urmează a fi definitivat în baza propunerilor făcute de participanți, după care va fi remis Guvernului spre aprobare. Documentul va contribui la îmbunătăţirea activităţii INJ, sporirea eficienţei Institutului prin crearea mecanismului de evaluare a calităţii cursurilor de instruire predate în cadrul acestuia, sporirea transparenţei activităţii Institutului şi procesului de luare a deciziilor de către organele de conducere a acestuia.

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 7100078     Soluție
 
Servicii
Close