Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Centrului de Armonizare a Legislației(termen limită – 31 iulie 2013) imprimare
Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Centrului de Armonizare a Legislației(termen limită – 31 iulie 2013)
02.07.2013    

I. În conformitate  cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, CENTRUL DE ARMONIZARE A LEGISLAŢIEI anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

 Direcţia Armonizarea Legislaţiei:

1. Specialist superior – 2 unităţi (1 unitate pe termen determinat şi 1 unitate pe termen nedeterminat)

2. Specialist – 3 unităţi

 Direcţia Asigurare Informaţională:

1. Specialist principal – 2 unităţi

2. Specialist superior – 1 unitate

3. Specialist – 3 unităţi

  II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs: 

 La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-          dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-          nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-          este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-          are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-          nu are antecedente penale nestinse;

-          nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-          cunoaşte limba de stat;

-          îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei. 

 III.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine: 

 -          formularul de participare  (care poate fi descărcat aici).

-          copia buletinului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare¹;

-          copia carnetului de muncă;

-          documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

-          certificatul medical²;

-          cazierul judiciar³.

 NOTĂ: 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

¹ Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

 ² Certificatul medical eliberat de către medicul de familie (formular 086-2/e).

 ³ Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire. 

 IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 31 iulie 2013, ora 17:00

telefon de contact: 20 14 04 / 82 08 79

e-mail:  lucia.ghereg@justice.gov.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

persoana de contact: Graur Natalia, şef al Secţiei resurse umane;

                                    Ghereg Lucia, specialist superior.

Muntean Tatiana, şef al Direcţiei Asigurare Informaţională, Centrul de Armonizare a Legislaţiei

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 7775224     Soluție
 
Servicii
Close