Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Direcţia de Justiţie a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante pe perioadă determinată din cadrul Direcţiei de Justiţie a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) imprimare
Direcţia de Justiţie a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante pe perioadă determinată din cadrul Direcţiei de Justiţie a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
23.09.2013    

Specialist superior secţia legislaţie -1 funcţie (pe perioadă determinată)

Scopul general al funcției:
Asigurarea şi contribuirea la sporirea calităţii actelor normative privind expertiza judiciară a proiectelor de acte legislative şi a altor acte normative, acordarea asistenţei ce vizează domeniul creaţiei legislative autorităţilor publice din UTA Găgăuzia privind elaborarea proiectelor de acte normative.

Sarcinile de bază:
1. Efectuarea expertizei judiciare a proiectelor actelor normative care parvin din partea autorităţilor publice a UTA
2.Contribuirea la armonizarea cadrului legislativ a UTA Găgăuzia cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;
3.Acordarea asistenţei metodologice autorităţilor publice din UTA Găgăuzia în procesul de elaborare a proiectelor actelor normative.
4.Asigurarea activităţii de înregistrare a asociaţiilor obşteşti care activează în UTA Găgăuzia

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat, găgăuze şi limbii engleze sau franceze la nivel, cel puţin, avansat;
 • neatingerea vîstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice
Studii: superioare, licenţiat în drept.
Experienţă profesională: preferabil experienţă în domeniu 6 luni şi/sau în serviciul public.
Cunoștinţe: cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova şi a UTA Găgăuzia, jurisprudenţei.
Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 1. Formularul de participare;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Certificatul medical, după caz;
 6. Cazier judiciar;
 7. Livret militar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs - 14 octobrie
Telefon de contact -0298 2-53-37;
Adresa electronică www.justice.gov.md
e-mail - tatiana.barbu@justice.gov.md
adresa poştală - mun. Comrat, str.Tretiacov, nr. 42;
persoana de contact -Barbu Tatiana.

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova;

• Regulamentul Ministerului Justiţiei aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 129 din 15 februarie 2000;

• Acte normative în domeniul serviciului public:

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului

       public;

 - Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 - Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţi

demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu

funcţie de conducere;

   - Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

    - Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

Legea nr.64-XJI din 31.05.1 990 cu privire la Guvern;

Legea nr. 780XV din 27.12.2001 privind actele legislative;

Hotărîrea Guvernului nr. 1402_din 30.12.2005 „Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova";

     Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14.11.2006 „Cu privire la aprobarea structurii-tip a   

     regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al  

     administraţiei publice";

• Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 344-III din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri/

 Legea nr._l98 din 26.07.2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat

Legea nr._780 -XV din 27.12. 2001 privind actele legislative

Legea nr._1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură

 Legea nr. 1453-XV din 08.11 .2002 cu privire la notariat

    Legea nr._544 -XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului

   Legea nr._514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească

    Legea nr._793-XIV din 2000-02-10 contenciosului administrative

   HG Nr. 356 din 24.06.1996 cu privire la Direcţia de justiţie a unităţii teritoriale     autonome

   cu statut special a Găgăuziei (Gagauz- Yeri) '

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

2 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 7777146     Soluție
 
Servicii
Close