Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » CENTRUL DE INFORMAȚII JURIDICE prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei de administrator principal sisteme informatice (termen limită 25.04.2017) imprimare
CENTRUL DE INFORMAȚII JURIDICE prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei de administrator principal sisteme informatice (termen limită 25.04.2017)
03.04.2017    

Administrator principal sisteme informatice, Direcția tehnologii informaționale și comunicații.

I. Scopul general al funcției:

Contribuie la administrarea și întreținerea Registrului garanțiilor reale mobiliare.

II. Sarcinile de bază:

  1. Asigurarea accesului la Registrul gajului bunurilor mobile, Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor, crearea conturilor de utilizator si atribuirea codului de acces la Registrul garanțiilor reale mobiliare, Registrul gajului bunurilor mobile și Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor.
  2. Asigurarea organizării și gestionarii controlului logic la stocarea datelor din Registrului garanților reale mobiliare;
  3. Ținerea lucrărilor de secretariat și evidența bunurilor;
  4. Întreprinderea măsurilor de prevenire a acumulării datoriilor de către notari la achitarea facturilor pentru accesul activ la Registrul bunurilor mobile și Registrul dosarelor succesorale și testamentelor;
  5. Acordarea asistenţei metodologice în domeniu de competenţă.

III. Cerințe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă în domeniul TI sau echivalente.

Experienţă profesională: 1 an experienţă profesională în domeniu.

           Cunoştinţe:

- Cunoaşterea echipamentelor tehnice;

- Cunoştinţe în domeniul administrării sistemului de operare Windows;

  - Cunoaşterea limbii de stat și ruse;

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet.

IV. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

-         curriculum vitae;

-         copia buletinului de identitate;

-         copia diplomei de studii;

-         copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-         copia carnetului de muncă;

-         acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 25 aprilie 2017, ora 16:00.

telefon de contact: 201404;

e-mail: aliona.neamtu@justice.gov.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

persoana de contact: Aliona Neamțu, specialist principal.


NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării interviului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4674153     Soluție
 
Servicii
Close