Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Ministerul Justiţiei anunţă concurs pentru selectarea candidaţilor la funcţia de Agent guvernamental (termen limită - 10 mai 2017 ) imprimare
Ministerul Justiţiei anunţă concurs pentru selectarea candidaţilor la funcţia de Agent guvernamental (termen limită - 10 mai 2017 )
20.04.2017    

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Agent guvernamental, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 728 din 24 decembrie 2015, Ministerul Justiţiei anunță concurs pentru selectarea candidaţilor la funcția de Agent guvernamental.

La funcția de Agent guvernamental este în drept să candideze persoana care:

 • este cetăţean al Republicii Moldova;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • deţine diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia;
 • nu are antecedente penale;
 • cunoaște limba de stat;
 • cunoaște cel puţin una din limbile oficiale ale Consiliului Europei;
 • corespunde cerințelor de ordin medical pentru exercitarea funcției;
 • are o experiență de 7 ani corespunzătoare pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară stabilită prin hotărîre judecătorească definitivă.

Persoanele interesate urmează să depună la sediul Ministerului Justiției dosarul de concurs, care conține:

 • cererea de participare la concurs;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical de sănătate (Forma 086/e);
 • copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;
 • declaraţia pe propria răspundere a candidatului că are capacitatea deplină de exercițiu (poate fi descărcată aici);
 • declarația pe propria răspundere a candidatului că nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate și că nu figurează în calitate de bănuit, învinuit, inculpat într-un proces penal (poate fi descărcată aici).

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs pînă la data de 10 mai 2017, ora 17.00.

Locul depunerii documentelor: Ministerul Justiţiei (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82),  biroul nr. 107;

 • persoana de contact - N. Graur;
 • telefon de contact: 022-20-14-04.

Bibliografia concursului:

-          Legea nr. 151 din 30.07.2015 cu privire la Agentul guvernamental;

-          Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi protocoalele adiţionale la aceasta (http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf); 

-          Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu modificările ulterioare, în redacţia din 14 noiembrie 2016 (http://echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf); 

-          Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comisiei Europene a Drepturilor Omului (http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22);  

-          Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată la New York la 10.12.1948 (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 217-XII  din 27.07.1990);

-          Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (New York, 16.12.1966), ratificat prin Hotărîrea Parlamentului  nr. 217-XII din 27.07.1990;

-          Protocolul opţional la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, ratificat prin Legea nr. 260-XVI din  06.12.2007; 

-          Guide for the drafting of action plans and reports for the execution of judgments of the European Court of Human Rights (poate fi descărcat aici);

-          Monitoring of the payment of sums awarded by way of just satisfaction: an overview of the Committee of Ministers' present practice (poate fi descărcat aici);

-          Ghid practic de aplicare a jurisprudenţei Curţii Europene în materia neexecutării şi/sau duratei excesive a procedurilor (poate fi descărcat aici);

-          Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale agent guvernamental


Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.  

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4674152     Soluție
 
Servicii
Close