Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Ministerul Justiției anunţă organizarea unui concurs pentru numirea a trei jurişti secunzi pentru participare la lucrările Grefei CtEDO imprimare
Ministerul Justiției anunţă organizarea unui concurs pentru numirea a trei jurişti secunzi pentru participare la lucrările Grefei CtEDO
31.05.2017    

Juristul selectat urmare a concursului va fi asimilat unui Jurist Asistent la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) din Strasbourg (Franţa), cu excepţia că nu va fi considerat drept angajat al Consiliului Europei. Activitatea profesională a acestuia ar putea fi limitată doar la asistenţa în exclusivitate la examinarea preliminară a cererilor în privinţa Republicii Moldovei şi doar pentru o perioadă determinată. Plus la aceasta, toate condiţiile de remunerare, garanţii sociale, alte plăţi compensatorii şi durata activităţii se va stabili în exclusivitate printr-un acord individual cu Guvernul Republicii Moldova şi nu va obliga în nici un fel Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi/sau Consiliul Europei. Termenul iniţial de activitate constituie un an de zile cu o eventuală oportunitate de prelungire pe un nou termen, determinat în condiţiile stipulate printr-un nou acord între Guvern şi persoana selectată.

  Cerinţe faţă de candidat:

-  Să fie licenţiat în drept şi să beneficieze de o practică juridică timp de cel puţin trei ani de zile pînă la ziua concursului;

-  Să posede fluent cel puţin una din limbile oficiale de lucru a Curţii Europene (engleză sau franceză);

-  Să cunoască la un nivel înalt despre teoria şi practica aplicării Convenţiei pentru drepturile omului şi libertăţilor fundamentale, dar şi a procedurilor în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;

-  Să fie eligibil pentru obţinerea unei vize Schengen sau altei autorizaţii de şedere legală pe teritoriul Franţei, pe un termen lung.

Persoanele interesate urmează să depună la sediul Ministerului Justiției dosarul de concurs, ce conține:

cererea candidatului de participare la concurs;

curriculum vitae (în limba engleză sau franceză);

copia buletinului de identitate;

copia diplomei de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;

copia carnetului de muncă;

cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată AICI);

acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat AICI).

 

Termenul de depunere: până pe 16 iunie 2017, ora 17:00.

Modalitatea de depunere: personal, la Ministerul Justiţiei (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82), biroul nr. 107, sau prin e-mail, pe adresa - natalia.graur@justice.gov.md / persoană de contact – Natalia Graur, telefon - (022) 20 14 04.

 

Bibliografia concursului:

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi  protocoalele adiţionale la aceasta;

Ghid practic cu privire la admisibilitate;

Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu modificările ulterioare, în redacţia din 14 noiembrie 2016;

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comisiei Europene a Drepturilor Omului.

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9551831     Soluție
 
Servicii
Close