Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Ministerul Justiției anunţă organizarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de jurist secund la Grefa CtEDO imprimare
Ministerul Justiției anunţă organizarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de jurist secund la Grefa CtEDO
18.08.2017    Juristul selectat urmare a concursului va fi asimilat unui jurist asistent la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) din Strasbourg (Franţa), însă nu va fi considerat drept angajat al Consiliului Europei. Activitatea profesională a acestuia ar putea fi limitată doar la asistenţa în exclusivitate la examinarea preliminară a cererilor împotriva Republicii Moldova şi doar pentru o perioadă determinată. Plus la aceasta, condiţiile de remunerare, garanţiile sociale, alte plăţi compensatorii şi durata activităţii se vor stabili în exclusivitate printr-un acord individual cu Guvernul Republicii Moldova şi nu va obliga în nici un fel CtEDO şi/sau Consiliul Europei. Termenul iniţial de activitate este de un an de zile cu posibilitatea extinderii acestuia în condiţiile stipulate printr-un nou acord între Guvern şi persoana selectată.

Cerinţe faţă de candidat:

-  Să fie licenţiat în drept şi să dispună de o practică de activitate juridică de cel puţin trei ani de zile pînă la ziua concursului;

-  Să posede fluent cel puţin una din limbile oficiale de lucru ale CtEDO (engleză sau franceză);

-  Să cunoască la un nivel înalt teoria şi practica aplicării Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi procedurile în faţa CtEDO;

-  Să fie eligibil pentru obţinerea unei vize Schengen sau altei autorizaţii de şedere legală pe teritoriul Franţei, pe termen lung.

Persoanele interesate urmează să depună la sediul Ministerului Justiției dosarul de concurs, ce conține:

cererea candidatului de participare la concurs;

curriculum vitae (în limba engleză sau franceză);

copia buletinului de identitate;

copia diplomei de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;

copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;

cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată AICI);

acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat AICI).

Termenul de depunere: până pe 15 septembrie 2017, ora 17:00.

Modalitatea de depunere: personal, la Ministerul Justiţiei (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 82), biroul nr. 107, sau prin e-mail, pe adresa - aliona.mandraburca@justice.gov.md / persoană de contact - Aliona Mandraburca, telefon - 022 20 14 23.

Concursul va include următoarele etape:

a) preselecţia candidaţilor privind întrunirea condiţiilor de participare la concurs în baza dosarelor depuse;

b) proba scrisă, cu caracter teoretic și practic, bazată pe speţe din jurisprudenţa CtEDO;

c) interviul, în vederea testării abilităților privind exercitarea atribuţiilor funcţionale în calitate de jurist secund.

Dosarele candidaților învingători ai concursului la nivel național se vor transmite Grefei CtEDO, care va organiza propriul concurs de selecție (probă scrisă și interviu).

Bibliografia concursului:

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi  protocoalele adiţionale la aceasta;

Ghidul practic cu privire la condițiile de admisibilitate;

Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu modificările ulterioare, în redacţia din 14 noiembrie 2016;

Jurisprudența CtEDO și a Comisiei Europene a Drepturilor Omului.

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4910921     Soluție
 
Servicii
Close