Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Ministerul Justiției în comun cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante în cadrul Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău termenul-limită 15 decembrie 2017). imprimare
Ministerul Justiției în comun cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante în cadrul Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău termenul-limită 15 decembrie 2017).
01.12.2017    

I. În conformitate cu Regulamentul privind ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 249 din 28 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Justiției în comun cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante în cadrul Unității de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chișinău de:

-specialist în achiziții

II. Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru participare la concurs:

La funcția vacantă de specialist în achiziții în cadrul Unității de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău poate candida persoana care îndeplineşte următoarele:

a) condiţii legale

- cunoaște limba română, limba rusă și limba engleză scris și vorbit;

- are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, fiind absolvent al instituţiei superioare de învăţămînt cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- are un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.

b) criterii specifice

- nu are antecedente penale nestinse;

- nu se află sub urmărire penală;

- constituie avantaj deținerea permisului de conducere de categoria B.

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

- formularul de participare (poate fi descărcat aici) şi declaraţia prin care confirmă că a luat cunoștință cu condițiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului;

- copia buletinului de identitate;

- copiile documentelor ce justifică studiile obţinute, perfecţionările şi stagiile efectuate pe parcursul activităţii;

- copia permisului de conducere;

- scrisoarea de motivaţie;

- scrisoarea de recomandare;

- copia carnetului de muncă;

- cazierul judiciar.

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării interviului cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 15 decembrie 2017, ora 1700.

telefon de contact: 0-22-409731;

e-mail: dru@penitenciar.gov.md

adresa poştală: mun.Chişinău, str. Titulescu, 35, biroul nr.111;

persoana de contact: Galina Lazari, specialist principal al Direcţiei resurse umane a Departamentului Instituţiilor Penitenciare.

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5431567     Soluție
 
Servicii
Close