Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » MINISTERUL JUSTIŢIEI prelungește concursuln pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din cadrul autorităților administrative din subordine(termen-lilită 3 decembrie 2018) imprimare
MINISTERUL JUSTIŢIEI prelungește concursuln pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din cadrul autorităților administrative din subordine(termen-lilită 3 decembrie 2018)
20.11.2018    

MINISTERUL JUSTIŢIEI prelungește concursuln pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din cadrul autorităților administrative din subordine

I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Justiţiei prelungește concursul pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante de:
- director adjunct al Agenției Resurse Informaționale Juridice.

Concursul constă dintr-o probă scrisă și un interviu, care vor avea loc la sediul Ministerului Justiției (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82). Informația privind data, ora și locul desfășurării probelor va fi afișată suplimentar pe pagina de internet a Ministerului Justiției la rubrica „Posturi vacante/Voluntariat/Informații despre concurs".

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de bază:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
- cunoaşte limba română;
- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
- în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
- îndeplineşte cerințele specifice pentru ocuparea funcției.

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs , care conţine:
- formularul de participare (poate fi descărcat aici);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);
- documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana) la nivelul stabilit în cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici );
- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs - 3 decembrie 2018, ora. 17.00.
telefon de contact: +373 22-201-404;
e-mail: natalia.graur@justice.gov.md;
adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, biroul nr. 107;
persoana de contact: Graur Natalia, șef al Serviciului resurse umane și probleme speciale.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 6375608     Soluție
 
Servicii
Close