Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Ministerul Justiţiei în comun cu Administrația Națională a Penitenciarelor prelungește concursul pentru ocuparea funcției vacante în cadrul Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chişinău, proiect susţinut şi finanţat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei imprimare
Ministerul Justiţiei în comun cu Administrația Națională a Penitenciarelor prelungește concursul pentru ocuparea funcției vacante în cadrul Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chişinău, proiect susţinut şi finanţat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
01.07.2019    

I. În conformitate cu Regulamentul privind ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 249 din 28 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Justiției în comun cu Administrația Națională a Penitenciarelor anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de contabil în cadrul Unității de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chișinău.

II. Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru participare la concurs:
La funcţiile vacante în cadrul Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău poate candida persoana care îndeplineşte următoarele:
a) condiţii legale
- cunoaşte limba română scris şi vorbit;
- are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, fiind absolvent al instituţiei superioare de învăţămînt cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunoaşte limba rusă şi limba engleză;
- are un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.
b) criterii specifice
- nu are antecedente penale nestinse;
- nu se află sub urmărire penală;
- nu a fost sancţionat disciplinar pe parcursul ultimului an de activitate.

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:
- formularul de participare (poate fi descărcat aici) şi declaraţia prin care confirmă că a luat cunoștință cu condițiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului;
- copia buletinului de identitate;
- copiile documentelor ce justifică studiile obţinute, perfecţionările şi stagiile efectuate pe parcursul activităţii;
- scrisoarea de motivație;
- scrisoarea de recomandare;
- copia carnetului de muncă.

NOTĂ:
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării interviului cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 5 iulie 2019, ora 1700.

telefon de contact: 0-22-409731;
e-mail: dru@anp.gov.md
adresa poștală: mun. Chișinău, str. Titulescu, 35, biroul nr.111;
persoana de contact: Galina Lazari, specialist principal al Direcţiei resurse umane a Administrației Naționale a Penitenciarelor.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9322267     Soluție
 
Servicii
Close