Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea unui candidat la funcția de membru în Consiliul de Integritate(Termen Limită 22 octombrie 2019). imprimare
Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea unui candidat la funcția de membru în Consiliul de Integritate(Termen Limită 22 octombrie 2019).
27.09.2019    

Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea unui candidat la funcția de membru în Consiliul de Integritate

În conformitate cu Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 1089/2016, Ministerul Justiţiei anunță concurs pentru selectarea unui candidat la funcția de membru în Consiliul de Integritate.

Concursul privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate se realizează prin intermediul unei selecții a candidaților în baza dosarelor depuse.

Candidații care întrunesc condițiile stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate se evaluează de către Comisie conform următoarelor criterii de evaluare de bază:
1) reputația în rîndul colegilor, inclusiv autoritatea profesională, ce reiese din scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează ori, după caz, a unei instituții de învățămînt superior în care activează;
2) motivația candidatului de a ocupa funcția de membru în Consiliul de Integritate, precum și percepția candidatului privind modul de exercitare a atribuțiilor de membru al Consiliului de Integritate și eventualele propuneri de îmbunătățire a activității Autorității Naționale de Integritate care ar putea fi realizate prin prisma atribuțiilor Consiliului prevăzute de lege, formulate în scrisoarea de intenție şi prezentate personal în faţa Comisiei;
3) experiența profesională.

La funcția de membru în Consiliul de Integritate este în drept să candideze persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
• are studii superioare;
• nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;
• nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
• nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
• în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;
• în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
• nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;
• este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
• cunoaşte limba de stat;
• nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii;
• nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Candidații urmează să depună personal la sediul Ministerului Justiției dosarul de participare la concurs, care include:
• cererea pentru participare la concurs (poate fi descărcată aici);
• curriculum vitae;
• copia buletinului de identitate;
• copia de pe diploma de studii superioare sau echivalentul acesteia;
• copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;
• scrisoare de intenție, formulată în condițiile pct. 262 subpct. 2) din Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate;
• scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățămînt superior în care activează;
• declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. b), d)-h), k) și l) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele (poate fi descărcată aici);
• certificatul medical de sănătate (formularul medical nr. 086/e, perfectat după data anunțării concursului);
• declaraţia de integritate, conform anexei nr. 11 la Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate (poate fi descărcată aici);
• acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).


Dosarul de participare la concurs, care nu conține toate actele indicate mai sus se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate și dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestuia.


Termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs - 22 octombrie 2019, ora 17.00.

Locul depunerii documentelor: Ministerul Justiţiei (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82), biroul nr. 107;
• persoana de contact - N. Graur;
• telefon de contact: 022-201404.

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 8035180     Soluție
 
Servicii
Close