Prima / Comunicate de presă » Anunţ privind prelungirea termenului de selectare a membrilor Colegiului disciplinar al notarilor imprimare
Anunţ privind prelungirea termenului de selectare a membrilor Colegiului disciplinar al notarilor
17.09.2013    

În conformitate cu art.22¹ din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat şi cu Regulamentul privind activitatea Colegiului disciplinar al notarilor aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţie Nr.169 din 30aprilie 2009, Ministerul Justiţiei prelungește concursul pentru selectarea membrilor Colegiului disciplinar al notarilor.

 II. 1. Cerinţele faţă de membrii din rîndul profesorilor titulari în materie de drept sînt:

 •  este doctor în drept cu specialitate Drept privat;
 •  desfăşoară activitatea pedagogică cel puţin ultimii 3 ani;
 •  competenţă profesională;
 •  nu are antecedente penale;
 •  nu are rude sau afini din rîndul notarilor pînă la gradul IV inclusiv;
 •  nu desfăşoară activitatea notarială şi nu a desfăşurat activitatea notarială în ultimii 3 ani, inclusiv nu a efectuat stagiul notarial.

2. Cerinţele faţă de membrii din rîndul notarilor publici sînt:

 •  reputaţie ireproşabilă;
 •  nu are sancţiuni disciplinare;
 •  un stagiu de activitate notarială neîntrerupt cel puţin 5 ani;
 • competenţă profesională.

 3. Cerinţele faţă de membrii din rîndul societăţii civile sînt:

 • cunoştinţe şi experienţă în domeniul notariatului minimum ultimii 3 ani;
 • studii juridice superioare complete;
 • competenţa profesională;
 • nu desfăşoară activitatea notarială şi nu a desfăşurat activitatea notarială în ultimii 3 ani, inclusiv nu a efectuat stagiul notarial;
 • nu are antecedente penale;
 • lipsa unor conflicte de interese sau declaraţii publice privind sistemul de notariat care ar indica asupra unor preferinţe incompatibile cu statutul de membru al Comisiei de concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar sau Colegiului disciplinar al notarilor;

 III.                    Candidaţii urmează să depună personal/prin postă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

·         cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);

·         copia buletinului de identitate;

·         curriculum vitae;

·         scrisoare de motivaţie:

·         declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

·         confirmare de la locul de muncă (pentru profesorii titulari în materie de drept);

·         alte documente ce confirmă corespunderea cerinţelor faţă de candidat.

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

IV. Termenul limită  de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 27 septembrie 2013, ora 17:00 

telefon de contact: 0(22)20-14-47;

e-mail: natalia.vremea@justice.gov.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 103;

persoane de contact: 1.Pistriuga Vitalii, şef al Secţiei notariat;

                                  2.Vremea Natalia, consultant.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9779384     Soluție
 
Servicii
Close