Anunț
17.09.2013    

Minsterul Justiţiei şi Consiliul de Mediere anunţă concurs pentru contractarea serviciilor de asistenţă tehnică şi consultare pentru Consiliul de Mediere (CM) pe termen de 3 luni – octombrie-decembrie 2013 cu posibilitatea prelungirii contractului.

Sarcini principale:

- Ținerea registrelor de intrare şi ieşire a corespondenţei CM;

- gestionarea arhivei CM;

- organizarea audienţelor preşedintelui şi membrilor CM;

- pregătirea materialelor pentru şedinţele CM;

- organizarea tehnică a şedinţelor CM (expedierea invitaţiilor, materialelor, ordinei de zi a şedinţei; recepţionarea confirmărilor; invitarea altor persoane la solicitarea CM);

- redactarea  documentelor,  complilaţiilor, demersurilor CM;

- redactarea Tabelului mediatorilor (actualizarea);

- redactarea rapoartelor de activitate;

- redactarea răspunsurilor la demersuri;

- recepţionarea apelurilor telefonice;

- gestionarea paginii web/site al CM;

- redactarea materialelor informative;

- organizarea tehnică a evenimentelor CM;

- administrarea proiectelor CM.

 Beneficii:

- Remunerere competitivă;

- condiţii optime de lucru;

- cunoaşterea aprofundată a activităţii de promovare a medierii;

- dezvoltare profesională şi acumularea experienţei;

- crearea deprinderilor profesionale;

- participarea la evenimentele organizate de CM.

 Cerinţe generale faţă de ocuparea funcţiei:

- Studii superioare, de licenţă sau echivalente relevante domeniului dreptului,  administraţiei publice, relaţiilor internaţionale, managementului;

- experienţă profesională în domeniul secretariat,  management, coordonator de proiecte, etc.;

- experienţa anterioară în domeniul elaborării studiilor, rapoartelor, analizelor, etc.;

- cunoaşterea cadrului normativ naţional privind activitatea Consiliului de Mediere şi privind instituţia medierii şi a cadrului comunitar, internaţional;

- cunoaşterea limbii engleze;

- cunoaşterea utilizării la nivel avansat al programului Word, Excel, PowerPoint, soft-uri design pentru materiale informative, buletine electronice, bazele de date, poşta electronică, gestionare site/blog;

- atitudine responsabilă faţă de sarcinile de lucru, executivitate, iniţiativă.

 Documente necesare pentru aplicare:

- Scrisoare de intenţie (cu indicarea datelor de contact);

- CV-ul personal;

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei universitare / Experienţă profesională a consultantului;

- diplome, certificate care atestă cunoştinţele şi experienţa;

- scrisori de recomandare;

- declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

 Termenul şi modul de aplicare:

Dosarele complete vor fi depuse electronic la adresa promediere@mail.md şi în plic sigilat pe adresa: Ministerul Justiţiei al RM, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, secretariat, pînă la data de 25 septembrie 2013, ora 17-00. Doar dosarele complete vor fi reţinute pentru concurs. Persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9802087     Soluție
 
Servicii
Close