Prima / Comunicate de presă » Anunţ privind achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului privind eficiența procedurilor simplificate (medierea) imprimare
Anunţ privind achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului privind eficiența procedurilor simplificate (medierea)
04.10.2013    

 1.       Scopul general

Obiectivul acestei activități constă în cercetarea și întocmirea unui studiu referitor la eficiența procedurilor simplificate în cadrul procesului judiciar cu recomandări de referință.

Activitatea prestatorilor va consta în: analiza cadrului normativ național, internațional, comunitar în domeniu, analiza practicilor în domeniu național și din alte state, aprecierea obiectivă a eficienței procedurilor simplificate (medierea) în cadrul procesului judiciar, înaintarea propunerilor de optimizare privind asigurarea unor proceduri simplificate eficiente.

 2.       Sarcinile de bază:

-          să identifice lista procedurilor simplificate în cadrul procesului judiciar;

-          să identifice criteriile/grila de apreciere a eficienței procedurilor simplificate;

-          să elaboreze o metodologie de evaluare a nivelului de eficiență a procedurilor simplificate;

-          să analizeze cadrul normativ național ce reglementează procedurile simplificate;

-          să analizeze cadrul normativ al altor state de referință cu exemple de bune practici în domeniu, inclusiv sub aspect comparativ, precum şi, după caz, cercetările ştiinţifice din domeniu;

-          să analizeze cadrul normativ comunitar de referință;

-          să examineze exemplele de bune practici în domeniu prin prisma experienței Republicii Moldova și specificului în domeniu;

-          să evalueze potrivit metodologiei propuse eficiența procedurilor simplificate aplicate în cadrul procesului judiciar.

-          să prezinte săptămînal informaţii despre rezultatele obţinute persoanelor responsabile din cadrul Ministerului Justiţiei;

-          să participe la discuţii publice pe marginea proiectului studiului;

-          să definitiveze studiul, cu reflectare a mai multor opţiuni cu menţionarea avantajelor şi dezavantajelor acestora;

-          să prezinte Ministerului Justiţiei studiul definitivat pe suport de hîrtie şi în format electronic, fiind anexate materialele utilizate în elaborarea acestora;

-          să acorde persoanelor responsabile de la Ministerul Justiţiei consultanţă pe marginea subiectului studiului.

3.       CV-urile depuse de către candidaţi, vor fi evaluate şi comparate folosind criteriul de corespundere cu cerinţele de selectare plasate în anunţ, după următoarele punctaje şi anume:

-          Studii superioare, de licenţă sau echivalente relevante domeniului dreptului - 20 puncte;

-          Experienţă profesională cel puţin 5 ani în domeniul juridic - 20 puncte;

-          Experienţa anterioară în elaborarea studiilor, analizelor, etc. - 20 puncte;

-          Cunoaşterea cadrului normativ național, comunitar, al altor state de referință în materia procedurilor simplificate- 20 puncte;

-          Cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională - 10 puncte;

-          Cunoaşterea documentelor de politici publice naționale și sectoriale și evoluția reformei sistemului judiciar, rolul procedurilor simplificate în atingerea scopurilor acestora- 20 puncte.

 4.       Nivelul de finanțare: se stabileşte în baza contractului de prestări servicii.

 5.       Termenul de prestare solicitat este: 21.10.2013-20.12.2013

 6.       Condiţiile de participare la concurs sunt:

     Prestarea serviciilor de elaborare a studiului privind eficiența procedurilor simplificate se efectuează conform cerinţelor indicate în invitaţia de participare.

      Sursa de finanţare e bugetară, valuta - lei moldoveneşti. Ofertele se prezintă în plic sigilat, în limba de stat, la adresa mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, biroul nr. 128.

     Solicitanţii trebuie să prezinte următoarele documente:

-       Propunerea tehnică:

-       Scrisoare de intenţie (cu indicarea datelor de contact);

-       Propunerea financiară;

-       CV-ul personal;

-       Copia buletinului de identitate;

-       Copia diplomei universitare/Experienţă profesională a prestatorului;

-       Declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

-       Propunerea proiectului cuprinsului și metodologia de elaborare a studiului.

 7. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs: „ 15 "octombrie 2013, ora 17-00.

Telefon de contact: (022) 20-14-69; (022) 20-14-44

E-mail: daniel.goinic@justice.gov.md, marcela.isac@justice.gov.md,

Persoana de contact: Daniel Goinic

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9779305     Soluție
 
Servicii
Close