Prima / Comunicate de presă » Ministerul Justiţiei a remis spre examinare Guvernului pachetul proiectelor de legi privind măsurile anti-corupţie imprimare
Ministerul Justiţiei a remis spre examinare Guvernului pachetul proiectelor de legi privind măsurile anti-corupţie
07.10.2013    

Ministerul Justiţiei a remis Guvernului la 4 octombrie pachetul proiectelor de legi cu privire la măsurile anti-corupţie, elaborate în vederea asigurării implementării acţiunilor Pilonului IV „Integritatea actorilor justiţiei" din Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016.

Pachetul proiectelor de legi, care a obţinut expertize favorabile din partea Consiliului Europei, este orientat spre descurajarea actelor de corupţie, sancţionarea mai severă şi efectivă a infracţiunilor de corupţie în sectorul justiţiei şi crearea climatului „zero toleranţă" faţă de corupţie în sectorul justiţiei, acesta fiind unul din obiectivele de bază al SRSJ.

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative urmează să contribuie la crearea unui instrumentar normativ adecvat pentru:

- excluderea oricăror influenţe nepotrivite asupra judecătorilor şi a imixtiunilor în actul de justiţie;

- stabilirea unor măsuri şi sancţiuni eficace în vederea responsabilizării agenţilor publici (inclusiv judecători, actorii sectorului justiţiei) pentru săvîrşirea faptelor de corupţie;

- aplicarea unor noi metode (testul la poligraf) în vederea neadmiterii în sistemul judecătoresc şi al organelor procuraturii a unor persoane eventual compromise sau care nu corespund criteriului „reputaţie ireproşabilă".

Astfel, sunt prevăzute modificări privind: stabilirea interdicţiei pentru comunicarea judecătorului cu participanţii la proces sau cu alte persoane dacă o astfel de comunicare este legată de dosarul aflat în procedura judecătorului şi are loc în alt mod decît cel prevăzut de regulile de procedură; revizuirea sancţiunilor din Codul penal pentru infracţiunile de corupţie, prin majorarea amenzii şi a termenului pedepsei „privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate" pentru un termen de pînă la15 ani; includerea în Codul penal a unei noi măsuri de siguranţă „confiscarea extinsă" şi a  unei noi componenţe de infracţiune „Îmbogăţirea ilicită", precum şi stabilirea prin lege a obligativităţii testării la poligraf a candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror.

În pachetul prezentat Guvernului este inclus şi proiectul Legii privind testarea integrităţii profesionale, scopul căruia este prevenirea corupţiei în cadrul activităţii organelor de drept şi a sistemului de autorităţi publice care funcţionează în Republica Moldova şi sînt expuse unor riscuri sporite de coruptibilitate, precum şi asigurarea activităţii entităţilor publice de o manieră corespunzătoare principiilor şi criteriilor bunei guvernări, sporirii probităţii morale a agenţilor publici şi a prestigiului autorităţilor publice.

Proiectul legii reprezintă o inovaţie în spaţiul legislativ al Republicii Moldova şi reglementează un spectru de măsuri preventive orientate spre diminuarea vulnerabilităţilor şi riscurilor de corupţie din cadrul autorităţilor publice. Aplicarea legii şi propagarea rezultatelor pozitive ale testării vor avea efecte preventiv-educative, contribuind la sporirea profesionismului, integrităţii şi probităţii activităţii de interes public, iar implicit, va spori eficienţa entităţilor publice. Pe de altă parte, prin aplicarea sancţiunilor disciplinare ca urmare a rezultatului negativ va fi asigurată posibilitatea eliminării din sistem a celor care nu corespund criteriilor de integritate, va spori încrederea cetăţenilor şi a societăţii în serviciile publice, ceea ce constituie un element indispensabil pentru afirmarea principiilor bunei guvernări.

Proiectele de legi şi materialele adiţionale la acestea pot fi accesate în directoriul „Proiecte acte normative remise spre examinare Guvernului" de pe pagina web a Ministerului Justiţiei.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9802074     Soluție
 
Servicii
Close