Prima / Comunicate de presă » Executorii şi-au ales organele profesionale imprimare
Executorii şi-au ales organele profesionale
22.09.2010    

La 21 septembrie 2010, Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, a participat la inaugurarea primului Congres al executorilor judecătoreşti privaţi, în cadrul căruia executorii şi-au ales organele profesionale.

„Liberalizarea sistemului de executare este una din cele mai complicate reforme înfăptuite până în prezent în sistemul judiciar, fiind o etapă importantă şi deosebit de responsabilă pentru justiţia Republicii Moldova”, a declarat Ministrul Justiţiei în deschiderea lucrărilor Congresului executorilor. Alexandru Tănase a subliniat că îşi doreşte ca această reformă să fie una viabilă, însă garanţia reuşitei ei o constituie activitatea corpului de executori.

Congresul executorilor judecătoreşti este organul suprem al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, fiind constituit din toţi membrii săi.

În cadrul Congresului din 21 septembrie 2010, au fost alese organele profesionale ale executorilor judecătoreşti.

În calitate de Preşedinte al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti a fost ales dl Roman Talmaci, executor judecătoresc din municipiul Chişinău, pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti reprezintă Uniunea în relaţiile cu persoanele fizice şi persoanele juridice din ţară şi din străinătate, prezidează şedinţele Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, semnează actele Consiliului, supraveghează relaţiile dintre Uniune şi camerele teritoriale ale executorilor, acordă sprijin camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti în relaţiile lor cu autorităţile publice centrale şi locale.

De asemenea, în cadrul Congresului au fost aleşi membrii Consiliului  Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. Aceştia sunt Roman Talmaci, Anatolie Bănărescu, Oxana Novicov, Vladimir Bezede, Svetlana Mocan, Svetlana Postovan, Eudochia Şevcenco. Consiliul este organul executiv al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, fiind constituit din 7 membri, aleşi pe un termen de 4 ani. Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este de drept şi preşedinte al Consiliului.

Tot în cadrul Congresului au fost aleşi şi preşedinţii celor trei Camere teritoriale a executorilor. Preşedintele Camerei executorilor Nord a fost ales Nicolae Guşan, Preşedintele Camerei executorilor Centru este Anatol Bănărescu şi Preşedintele Camerei executorilor de Sud – Vladislav Constantiniuc.

Congresul a adoptat Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în calitatea sa de asociaţie profesională necomercială din care fac parte toţi executorii judecătoreşti din momentul învestirii în funcţie. De asemenea, au fost aleşi executorii judecătoreşti ce urmează a fi desemnaţi, prin ordinul ministrului Justiţiei, în componenţa Colegiului disciplinar şi membrii comisiei de cenzori.

Odată cu alegerea organelor de autoadministrare a sistemului de executare se încheie ultima etapă a procesului de liberalizare a sistemului de executare a hotărârilor judecătoreşti, prin trecerea de la sistemul de stat la cel privat.

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9779288     Soluție
 
Servicii
Close