Prima / Comunicate de presă » Guvernul a acceptat modificarea Legii cu privire la testarea integrităţii profesionale imprimare
Guvernul a acceptat modificarea Legii cu privire la testarea integrităţii profesionale
28.10.2015    

Astăzi, 28 octombrie, Guvernul a aprobat proiectul Legii „privind modificarea şi completarea unor acte legislative", care expres vine pentru a face schimbările necesare a cadrului legislativ, dar și de a ajusta legea „cu privire la testarea integrităţii profesionale" la hotărârea Curții Constituționale nr.7 din 16 aprilie 2015.

La data de 23 decembrie 2013, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 325 „cu privire la testarea integrităţii profesionale" (Legea). La 20 iunie 2014 un grup de deputaţi din Parlament au contestat unele prevederi ale acestei legi la Curtea Constituţională, care s-a expus la 16 aprilie 2015, extinzând obiectul sesizării la prevederile întregii legi, aceasta fiind declarată constituţională, cu excepţia unui şir de prevederi din lege, fapt care a pus în dificultate aplicarea testelor de integritate profesională de către Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) şi Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS). În special, Hotărîrea Curţii Constituţionale a criticat Legea pe motivul ca aceasta nu este compatibilă cu prevederile art.6 (dreptul la un proces echitabil) şi art.8 (dreptul la respectarea vieţii private) din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) din perspectiva drepturilor omului ale agenţilor publici testaţi.
Prin urmare a fost instituit Grupul de lucru inter-instituţional pentru revizuirea Legii, format din reprezentanţii Centrului Naţional Anticorupţie, Consiliului Superior al Magistraturii, judecători, procurori, AO „Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei", a Ambasadei Statelor Unite ale Americii şi a Ministerului Justiţiei.
Implementarea proiectului va avea un impact semnificativ pentru prevenirea şi combaterea manifestărilor de corupţie, iar aplicarea sancţiunilor disciplinare asupra agenţilor publici care nu corespund criteriilor de integritate va contribui la implementarea principiului „zero toleranţă la corupţie", principiu stabilit în Strategia Naţională Anticorupţie, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului, dar mai ales va spori încrederea cetăţenilor faţă de organele din sistemul de drept şi faţă de stat în general. Modificările şi completările operate în Lege au drept scop punerea în aplicare a acesteia, prin înlăturarea impedimentelor de ordin legislativ sau, dimpotrivă, completarea ei cu prevederi care vor îmbunătăţi procesul de aplicare a legii fără impedimente constatate în procesul de efectuare a testelor de integritate.
În rezultatul activităţii grupului de lucru, s-a convenit asupra unui nou concept de aplicare a testelor de integritate profesională şi anume, ca etapă a evaluării integrităţii instituţionale. Conform acestuia, testarea integrităţii profesionale aplicate agenţilor publici din cadrul entităţilor va urmări primordial nu sancţionarea lipsei de integritate profesională a agenţilor publici, ci constatarea carenţelor climatului de integritate instituţională din cadrul entităţii publice, de dezvoltarea căruia este responsabil conducătorul entităţii publice şi care duce, la rândul său, la comportament lipsit de integritate profesională a agenţilor publici.
Constatarea carenţelor climatului de integritate instituţională urmează să se facă în baza unei evaluări a integrităţii instituţionale, conceptul de testare fiind inclus în acest concept mai larg. Astfel, testarea integrităţii profesionale a agenţilor publici devine o etapă a evaluării integrităţii instituţionale, care oferă dovezi concludente despre felul în care este cultivat şi respectat climatul de integritate în cadrul entităţii publice. Evaluarea integrităţii instituţionale se va face, potrivit abordării iniţiale a Legii, de către CNA în privinţa tuturor entităţilor publice, şi de către SIS - în privinţa CNA şi în privinţa propriilor agenţi publici şi va include:
1) identificarea riscurilor de corupţie a entităţii publice,
2) testarea integrităţii profesionale a agenţilor publici din cadrul entităţii evaluate,
3) descrierea riscurilor de corupţie şi analiza factorilor care le generează şi
4) recomandări de îmbunătăţire a climatului de integritate instituţională.
Generalizând cele expuse mai sus, menţionăm că întru sporirea calităţii serviciilor publice, promovării valorilor de integritate a agenţilor publici, a fost inclusă, de rând cu alte condiţii de încadrare în autorităţile şi instituţiile publice, solicitarea de către conducătorul autorităţii/organul de autoadministrare a certificatului de cazier al integrităţii profesionale, iar la compartimentul „eliberarea din serviciu", a fost inclus un nou temei de eliberare - admiterea în activitate a incidentelor de integritate.

În acest sens, trebuie amintit Raportul Departamentului de Stat SUA cu privire la starea în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova, care constată că motivul principal al încălcării drepturilor omului în ţara noastră este corupţia sistemică din instituţiile publice. Astfel, considerăm că responsabilizarea managerilor de instituţii publice pentru suprimarea corupţiei în instituţiile pe care le conduc răspunde şi aşteptărilor partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova.

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9802080     Soluție
 
Servicii
Close