Prima / Comunicate de presă » Reguli noi de numire în funcție și promovare a judecătorilor imprimare
Reguli noi de numire în funcție și promovare a judecătorilor
23.05.2018    

Ministerul Justiției a emis un proiect de lege ce va aduce schimbări esențiale legislației privind accederea în funcție, promovarea sau transferul judecătorilor. Proiectul a fost aprobat de Executiv și este promovat în cadrul implementării Direcțiilor strategice de acțiune în sectorul judiciar („Mica Reformă a Justiției”), anunțate la începutul anului curent.

Reforma cadrelor justiției prin uniformizarea modalităţilor de acces în funcţia de judecător, promovarea unui sistem bazat pe merit pentru promovarea acestora, eliminarea unor viduri legislative privind transferul, detașarea, suspendarea, demisia și eliberarea din funcție a judecătorilor sunt cele mai importante domenii ce urmează a fi reglementate prin acest proiect de lege. Concomitent, sunt incluse prevederi ce vizează consolidarea capacităților inspecției judiciare și asigurarea independenței acesteia față de Consiliului Superior al Magistraturii.

Cu scopul transparentizării concursurilor de numire și promovare a judecătorilor, precum și oferirii unui grad de previzibilitate mai înalt candidaților la concurs, proiectul propune organizarea concursului de ocupare a funcțiilor vacante de judecător de două ori pe an. Astfel, va fi evitată confuzia creată de numărul mare de concursuri ce sunt anunțate de fiecare dată când apare o funcție vacantă de judecător.

În procesul de selecție a candidaților, care urmează a fi numiți pentru prima dată în funcția de judecător, nota obținută la examenul susținut în fața Comisiei de absolvire a Institutului Național al Justiției va constitui cel puţin 50% din media de concurs și nu mai mult de 50% din punctajul acordat de Colegiul pentru selecție. Concomitent, pentru candidații la funcția de judecător se impune condiția obligatorie de a deține diploma de studii superioare de master în domeniul dreptului. De asemenea, prin noile reglementări, candidații la funcția de judecător, cei care optează pentru promovarea într-o instanță judecătorească superioară sau pentru transferul la o altă instanță vor putea fi evaluați şi de Consiliul Superior al Magistraturii. Ponderea rezultatului acestei evaluări nu va depăși 20% din media de concurs.

În scopul ordonării procesului de numire pentru prima dată în funcție a judecătorilor, candidații care vor promova concursul vor alege din funcțiile vacante disponibile, în ordine descrescătoare a punctajului obținut. Astfel, se va asigura un sistem de numire a judecătorilor transparent și bazat pe merit.

Pentru promovarea și transferul judecătorilor, se instituie regula potrivit căreia judecătorii vor concura cu cel puțin 50% din rezultatul evaluării activității și nu mai mult de 50% din media acordată de colegiul pentru selecție și, după caz, de Consiliul Superior al Magistraturii. Menționăm că, proiectul mai prevede și modificarea cadrului legal astfel încît Consiliul Superior al Magistraturii să colaboreze cu societatea civilă și mass-media pentru informarea publicului despre activitatea Consiliului și a instanțelor judecătorești.

Pentru detalii poate fi consultat proiectul de lege și nota informativă.

 

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 86, e-mail: presa@justice.gov.md

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 7006041     Soluție
 
Servicii
Close