Prima / Comunicate de presă » Modificări semnificative în legislație cu scopul îmbunătățirii actului de justiție imprimare
Modificări semnificative în legislație cu scopul îmbunătățirii actului de justiție
20.08.2018    

Guvernul a aprobat proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției care modifică substanțial o multitudine de prevederi ce țin de calitatea hotărârilor judecătorești, hotărârile explicative ale Curții Supreme de Justiție (CSJ), unificarea practicii judiciare, asigurarea publicității ședințelor de judecată. Proiectul este promovat în cadrul implementării Direcțiilor strategice de acțiune în sectorul judiciar („Mica Reformă a Justiției”), anunțate la începutul anului curent.

Proiectul propune amendarea Codului de Procedură Civilă (CPC), Codului de Procedură Penală (CPP) și legii cu privire la CSJ. Una din completări vizează obligația instanței de a motiva hotărârile judecătorești, astfel încât să permită participanților la proces să înțeleagă motivele pe care aceasta se întemeiază și să reflecte respectarea de către judecător a principiilor dreptului la un proces echitabil, cu excepția cazurilor în care, potrivit legii, hotărîrea nu cuprinde partea de motivare. O obligație complementară propusă este ca hotărârea judecătorească să fie redactată într-o manieră clară, un limbaj simplu și accesibil cu invocarea coerentă, consecventă și lipsită de ambiguitate a tuturor motivelor.

În scopul atingerii obiectivului de asigurare a independenței judecătorilor este propusă excluderea competenței CSJ de a emite hotărâri cu caracter explicativ. Rolul Curții Supreme de Justiție de unificator al practicii judiciare urmează să se realizeze prin actele pe care aceasta le pronunță pe cauzele individuale, respectiv pe cale jurisprudențială, și nu prin emiterea in abstracto a unor hotărâri explicative. Propunerea este înaintată din considerente că în practică se atestă situația în care hotărârile explicative sunt luate cu titlu obligatoriu de instanțele ierarhic inferioare, iar uneori sunt singurele care stau la fundamentarea unui act judecătoresc, în pofida faptului că prevederile CPC și CPP stabilesc că aceste hotărâri au doar caracter de recomandare. Asemenea recomandări/explicaţii, în mod individual, nu pot sta la baza unei hotărâri judecătorești, ce urmează a fi întemeiată exclusiv pe prevederile legale. Judecătorii trebuie să beneficieze de libertate neîngrădită de a soluţiona în mod imparţial cauzele, în conformitate cu legea şi cu propria apreciere a faptelor.

De asemenea, în scopul interpretării și aplicării unitare a legii de către instanțele judecătorești se propune introducerea în CPC a „recursului în interesul legii”, în prezent acesta fiind reglementat doar de CPP. Recursul în interesul legii nu este o cale de atac cu efecte asupra situaţiei părţilor din proces, ci are ca scop asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legilor în viitor, ca urmare a unei analize a actelor judecătorești prin care au fost date soluții contradictorii.

Întru asigurarea publicității ședințelor de judecată prin examinarea recursului în materie penală cu participarea părților, proiectul de lege propune excluderea situațiilor în care, prin interpretarea normelor CPC, judecătorul este obligat de fiecare dată să declare ședința închisă când se atestă circumstanțele care pot determina divulgarea unor informaţii care se referă la aspectele intime ale vieţii, care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională ori la alte circumstanţe care ar putea prejudicia interesele participanţilor la proces, ordinea publică sau moralitatea. Or, regula este că orice ședință de judecată este publică, prin urmare aceasta poate fi declarată închisă de către judecător doar în confirmitate cu prevederile CPC și doar în cazul în care cerințele particulare ale fiecărui caz o cer.

Proiectul de lege mai vizează și modificarea temeiurilor de inadmisibilitate a recursului în materie penală și ajustarea cadrului legal la hotărârile Curții Constituționale.

Pentru detalii, poate fi consultat integral proiectul de lege și nota informativă.

 

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08, e-mail: presa@justice.gov.md

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 6205303     Soluție
 
Servicii
Close