Prima / Comunicate de presă » Peste 130 organizații necomerciale au statut de utilitate publică imprimare
Peste 130 organizații necomerciale au statut de utilitate publică
22.02.2019    

Până în prezent, 133 organizații necomerciale au obținut statutul de utilitate publică, confirmat prin certificatul emis de Ministerul Justiției, în baza deciziei Comisiei de certificare. Acest statut oferă organizațiilor necomerciale posibilitatea de a participa la formarea și realizarea politicilor publice, acordă o serie de facilități fiscale și economice, precum și asigură implicarea autorităților publice centrale și locale în finanțarea și subvenționarea programelor și proiectelor implementate de ONG-uri.

Activitatea de utilitate publică, definită în art. 30 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, este activitatea desfăşurată în interes general sau în interesul  unor colectivităţi locale, realizată în mod gratuit sau la preţ redus pentru persoanele  sau  grupurile dezavantajate. Organizațiile necomerciale care au obținut statut de utilitate publică desfășoară activități sociale, umanitare, filantropice, educaţionale, ştiinţifice, culturale, de  satisfacere  a  necesităților spirituale, etc.  

Certificatul de utilitate publică este documentul oficial prin  care  se  atestă  utilitatea  publică, neprofitabilitatea activităţii organizației necomerciale şi neparticiparea acesteia la campaniile politice electorale. Certificatul serveşte drept  temei pentru  scutirea  parţială  sau  integrală  a  organizației necomerciale de  anumite  impozite. Sprijinul acordat de autorităţile statului vizează închirierea, în condiţii  preferenţiale,  de  spaţii  pentru  activităţi  sau  darea  lor  în  folosinţă  gratuită, finanţarea şi  subvenţionarea  programelor,  proiectelor  şi  activităţilor  propuse  de  asociaţiile obşteşti de utilitate publică, plasarea de comenzi sociale. De  asemenea, obținerea certificatului de  utilitate  publică sporește  probabilitatea  obţinerii  granturilor din partea finanţatorilor externi.  

Certificatul de utilitate publică este eliberat pe un termen de 3 ani. La expirarea acestui termen organizaţia poate aplica din nou pentru atribuirea statutului  de  utilitate publică în baza condiţiilor generale. Organizațiile necomerciale care solicită obținerea certificatului trebuie să întrunească anumite condiții, și anume:

- să dețină statut de asociaţie obştească, instituţie privată sau fundaţie;

- să activeaze de cel puţin un an, 

- statutul  organizației  să  prevadă  exclusiv  scopuri  ce  vizează  desfăşurarea  activităţilor de utilitate publică,

- beneficiarii activităţilor să nu fie fondatori, membri sau angajați ai organizației, precum  şi persoane care  se  află  în  relaţii  de  rudenie cu aceștia. De asemenea, organizația trebuie să fie constituită pe principiul nedistribuirii  proprietăţii, venitului între membrii și  fondatorii săi, inclusiv  în  caz  de  reorganizare  sau  lichidare, iar folosirea  proprietăţii  şi  a  venitului să fie exclusiv în scopuri statutare.

Pentru mai multe detalii accesați capitolul V al  legii cu privire la asociaţiile obşteşti, lista organizațiilor care dețin statutul de utilitate publică și alte informații utile.

 

Pentru mai multe informații, contactați  

Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției 

tel: (+373 22) 20 14 08, e-mail: presa@justice.gov.md 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 6818549     Soluție
 
Servicii
Close