Prima / Comunicate de presă » Realizările Ministerului Justiției în anul 2018 imprimare
Realizările Ministerului Justiției în anul 2018
22.02.2019    

 

Justiția și drepturile omului au constituit prioritatea Ministerului Justiției în anul 2018, activitatea acestuia fiind focusată în realizarea politicilor pe aceste segmente ample și cu un impact major asupra celorlalte sectoare. Aspectele relevante ale activității Ministerului Justiției și realizările importante au fost consemnate în raportul anual, publicat pe pagina web oficială a instituției.

În anul 2018 au fost elaborate și a promovate proiectele stabilite ca priorități în „Mica reformă a justiției”. Astfel, s-a reușit adoptarea de către Parlament a unor pachete de legi ce vor contribui la sporirea eficacității și independenței sistemului judiciar, consolidarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii, promovarea unui sistem bazat pe merit în procesul de selecție și promovare a judecătorilor precum și la îmbunătățirea mecanismului de responsabilizare a judecătorilor pentru calitatea actului de justiție. În același timp, Ministerul Justiției și-a adus contribuția în domeniul său de competență și la atingerea priorităților din alte documente de politici, inclusiv programul de activitate al Guvernului, priorități ce au vizat sporirea eficienții și independenței sistemului judiciar, îmbunătățirea actului de justiție, consolidarea integrității în instituțiile publice, asigurarea respectării drepturilor omului.

Succesul realizărilor pe plan legislativ în anul 2018 s-a materializat inclusiv prin adoptarea de către Parlament a proiectului de modernizare a Codului civil, fiind prima revizuire integrală după adoptarea acestuia în 2003 și este rezultatul unui efort consistent desfășurat pe parcursul a peste 4 ani, cu implicarea unui număr semnificativ de experți, practicieni și reprezentanți ai mediului academic. Prin noile amendamente dreptul privat al Republicii Moldova a fost adus în conformitate cu ultimele tendințe internaționale în materie.

De asemenea, au fost efectuate o serie de modificări în legislația procesual-civilă în sensul simplificării acesteia și anume prin introducerea unor proceduri urgente de soluționare a anumitor categorii de cauze, excluderea posibilităților de tergiversare a procesului civil și optimizare a duratei de examinare a cauzelor civile, precum și simplificarea actelor de procedură și motivarea utilizării sistemelor informaționale de către participanții la proces.

Un document important promovat și adoptat de către Parlament în anul 2018 este cel de-al treilea Plan național de acțiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO). Acesta reprezintă un document de politici comprehensiv ce cuprinde 16 domenii ample de intervenție, acoperind în cea mai mare parte întreaga paletă a drepturilor omului, începând cu justiția, libertatea de exprimare, educația, sănătatea, etc. și finalizînd cu respectarea drepturilor omului în localitățile din stînga Nistrului. Din considerente că sporirea nivelului de protecție a drepturilor omului constituie un imperativ, adoptarea acestui document reafirmă angajamentele Republicii Moldova în acest sens.

De asemenea, pe parcursul anului 2018 Ministerul Justiției a inițiat desfășurarea acțiunilor organizatorice și logistice pentru reamplasarea sau construcția graduală a instanțelor de judecată, necesare pentru realizarea reformei hărții judecătorești. Sediul nou al Judecătoriei Ungheni a fost dat în exploatare fiind comasat cu sediul fostei Judecătorii Nisporeni și au fost întreprinse măsuri de identificare a terenurilor pentru construcţia clădirilor noi ale judecătoriilor Orhei, Edineţ, Hînceşti, Căuşeni, Cahul, Bălți, Soroca, Drochia, Comrat, Criuleni, Anenii Noi, Cimișlia, Strășeni. Totodată, au fost demarate toate procedurile legale în vederea asigurării transmiterii terenurilor identificate din proprietatea publică a administrației publice locale în proprietatea publică a statului (gestiunea Ministerului Justiției).

Informații mai detaliate și alte aspecte ale activității Ministerului Justiției pot fi consultate accesând textul integral al raportului.


Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Protocol, Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08, e-mail: presa@justice.gov.md

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9780803     Soluție
 
Servicii
Close