Prima / Comunicate de presă » Guvernul a decis crearea Comisiei naționale de drept internațional umanitar imprimare
Guvernul a decis crearea Comisiei naționale de drept internațional umanitar
03.04.2019    

 

Guvernul a aprobat proiectul elaborat de Ministerul Justiției privind instituirea Comisiei naționale de drept internațional umanitar. Hotărîrea va intra în vigoare la data publicării.

Scopul activității Comisiei este de a asigura respectarea dreptului internațional umanitar și de a implementa normele acestuia în legislația Republicii Moldova. Fiind un organ consultativ cu statut permanent, ea va adopta decizii cu caracter de recomandare. Comisia va fi prezidată de un secretar de stat din Ministerul Justiției, iar alți membri vor fi secretari de stat din cadrul: Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Concomitent cu aprobarea proiectului hotărîrii privind instituirea Comisiei, a fost aprobat și regulamentul de activitate al acesteia, ce prevede că ședințele ordinare ale Comisiei vor fi organizate semestrial, iar în caz de necesitate, Comisia se va întruni în şedinţe extraordinare, la solicitarea președintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor acesteia. Organizarea ședințelor și a lucrărilor de secretariat vor fi asigurate de Ministerul Justiției, ce va publica pe pagina sa web oficială raportul anual de activitate al Comisiei.

Comisia va examina și va propune măsuri necesare, la nivel național, în vederea aplicării, respectării și prevenirii violării normelor de drept internațional umanitar cuprinse în instrumentele juridice internaționale. De asemenea, va adopta avize consultative cu privire la proiectele de acte normative ce transpun normele de drept internațional umanitar și va recomanda ratificarea instrumentelor juridice internaționale din domeniu.

Se va nota că, Republica Moldova este parte la 30 de tratate internaționale în domeniul dreptului internațional umanitar, dintre care 9 se referă la victimele conflictelor armate, 13 vizează metodele și mijloacele de purtare a războiului, 2 – la protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, alte 2 – la crimele internaționale, iar 4 sunt în privința altor subiecte.

Pentru detalii poate fi consultat textul integral al proiectului hotărîrii și notei informative.

          

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08, e-mail: presa@justice.gov.md

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9551803     Soluție
 
Servicii
Close