Prima / Comunicate de presă » Constatări privind hotărârile CtEDO în privința Republicii Moldova, în anul 2018 imprimare
Constatări privind hotărârile CtEDO în privința Republicii Moldova, în anul 2018
05.04.2019    

Raportul agentului guvernamental a fost aprobat și este publicat pe pagina web oficială – agent.gov.md, reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) fiind una dintre competențele Ministerului Justiției. Documentul prezintă măsurile întreprinse în vederea executării hotărârilor și a deciziilor pronunțate de către CtEDO în privința Republicii Moldova, precum și alte aspecte importante.

Potrivit raportului, pe parcursul anului trecut în privința Republicii Moldova, CtEDO a pronunțat 33 hotărâri și 34 decizii de inadmisibilitate/radiere de pe rol, în creștere comparativ cu numărul celor din anul 2017 (16 hotărâri și 13 decizii). Din numărul total, 6 hotărâri au fost pronunțate în privința Republicii Moldova și a Federației Ruse, fiind constatată încălcarea drepturilor cetățenilor locuitori ai raioanelor din stânga Nistrului, privind interzicerea tratamentului inuman, degradant și a torturii, dreptul la libertate și siguranță, protecția proprietății, precum și dreptul la instruire.

Analiza hotărârilor CtEDO pronunțate în cauzele împotriva Republicii Moldova în anul 2018 relevă încălcarea mai frecventă a următoarelor articole din Convenție: articolul 3 – condiții inumane, tratament inuman și degradant în timpul detenției; articolul 5 – dreptul la libertate și la siguranță; articolul 6 – dreptul la un proces echitabil; articolul 13 – dreptul la un remediu efectiv.

Suma totală a satisfacției echitabile acordată de CtEDO în 2018 este în cuantum de 5473810.14 lei. Comparativ cu anii precedenți, în perioada anului 2018 s-au înregistrat progrese privind măsurile întreprinse în vederea asigurării executării hotărârilor CtEDO, achitării în termen a sumelor, sporirii gradului de implicare a autorităților relevante în procesul de executare, precum și a modificării cadrului normativ în vederea umanizării politicii penale.

În scopul realizării obligațiilor pozitive de ordin general ale statului a fost adoptată legea nr. 163 ce instituie modificări legislative Codului penal și Codului de procedura penală în vederea umanizării politicii penale, precum și instituie posibilitatea de acordare a compensațiilor persoanelor deținute în condiții inadecvate de detenție și posibilitatea eliberării acestora înainte de termen.

În decizia de inadmisibilitate pronunțată de CtEDO în cauza Drăniceru v. Republica Moldova, în anul 2019, s-a menționat că „noul remediu are, în principiu, perspective de remediere adecvată a încălcărilor Convenției ce rezultă din condițiile precare de detenție. În consecință, justițiabilii care se plâng pe condiții inumane de detenție au obligația de a utiliza acest recurs”. Mai multe detalii ale deciziei pot fi consultate aici. În raportul agentului guvernamental se menționează că, pe parcursul anului 2018, Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei i-au fost prezentate un șir de rapoarte privind acțiunile întreprinse cu referire la condițiile de detenție, iar Comitetul a încetat supravegherea unui grup de 27 cauze.

De asemenea, în anul 2018 agentul guvernamental a întocmit rapoarte de acțiuni cu privire la măsurile întreprinse de către autoritățile naționale, fapt ce a contribuit la încetarea supravegherii a 136 cauze în privința Republicii Moldova de către Comitetul de Miniștri prin rezoluții definitive, ceea ce constituie o creștere esențială, în comparație cu anii precedenți, a numărului de cauze scoase de sub supravegherea CM în acest sens.

Raportul întocmit anual de către agentul guvernamental poate fi util sistemului judecătoresc, procuraturii și organelor de urmărire penală, poliției, precum și altor actori relevanți, ale căror eventuale acțiuni sau inacțiuni ar fi putut genera încălcări ale prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului, dar și Parlamentului Republicii Moldova care exercită un control parlamentar asupra executării hotărârilor pronunțate de către CtEDO.

 

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08, e-mail: presa@justice.gov.md

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9551651     Soluție
 
Servicii
Close