Prima / Comunicate de presă » Raportul intermediar benevol privind evaluarea periodică universală a respectării drepturilor omului din partea ONU, propus consultării publice imprimare
Raportul intermediar benevol privind evaluarea periodică universală a respectării drepturilor omului din partea ONU, propus consultării publice
10.07.2019    

Ministerul Justiției a elaborat raportul intermediar benevol ce vizează implementarea recomandărilor statelor membre ale ONU adresate Republicii Moldova. Proiectul raportului ce urmează a fi definitivat este expus pentru consultare publică.

În intervalul anilor 2017 – 2021, Republica Moldova parcurge perioada de implementare a recomandărilor recepționate și urmează, corespunzător, să raporteze asupra evoluțiilor înregistrate la cea de-a 40-a sesiune a Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (CDO), preconizată a se desfășura în perioada octombrie – noiembrie 2021.

Recomandările se referă la: consolidarea capacităților instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului; fortificarea mecanismelor naționale de promovare a politicilor anti-discriminare; promovarea politicii egalității de gen și eliminarea violenței domestice; asigurarea drepturilor copilului; asigurarea drepturilor persoanelor aparținînd minorităților naționale; eliminarea torturii și a relelor tratamente; îmbunătățirea condițiilor de detenție; garantarea drepturilor persoanelor cu dizabilități; accesul la justiție, eradicarea fenomenului sărăciei și corupției.

Aceste recomandări se conțin în raportul adoptat în privința Republicii Moldova pe 16 martie 2017, în cadrul procesului de evaluare periodică universală a respectării drepturilor omului (Universal Periodic Review/UPR). Deși sesiunea de raportare este preconizată să fie organizată în perioada octombrie – noiembrie 2021, CDO încurajează statele să prezinte, la jumătate de termen, un raport național intermediar. Se va nota că, mecanismul UPR este cea mai complexă evaluare la nivel mondial a respectării drepturilor omului în toate cele 193 state membre ale ONU și vizează atât drepturile civile și politice, cât și cele economice, sociale, culturale.

În vederea consultării publice, Ministerul Justiției prezintă proiectul raportului elaborat ce conține informații prezentate de autoritățile publice aferente domeniilor de competență, raportate la recomandările CDO. Propunerile publicului pentru definitivarea raportului intermediar sunt așteptate până pe 22 iulie curent, pe adresa: dri@justice.gov.md.

Proiectul raportului intermediar privind evaluarea periodică universală a respectării drepturilor omului 

 

Pentru mai multe informații, contactați  

Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției 

tel: (+373 22) 20 14 08, e-mail: presa@justice.gov.md

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9551698     Soluție
 
Servicii
Close