Prima / Comunicate de presă » JUSTIŢIA PENTRU COPII ÎN VIZORUL STATELOR EUROPEI CENTRALE ŞI DE EST imprimare
JUSTIŢIA PENTRU COPII ÎN VIZORUL STATELOR EUROPEI CENTRALE ŞI DE EST
16.11.2009    

Conferinţa este dedicată celei de-a 20-a Aniversare a Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului şi declarării anului 2009 – Anul Copilului în Azerbaidjan, fiind organizată de Parlamentul Republicii Azerbaidjan şi Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF).

Evenimentul are ca obiectiv identificarea experienţei regionale şi a soluţiilor practice pentru dezvoltarea cadrului normativ în statele Europei Centrale şi de Est/Comunităţii Statelor Independente, precum şi revizuirea progreselor înregistrate şi formularea unui concept regional în domeniul implementării Convenţiei cu privire la drepturile copilului, în special a Comentariului general nr. 10 (2007) privind justiţia juvenilă elaborat de Comitetul pentru Drepturile Copilului.

La acest eveniment participă reprezentanţi ai parlamentelor naţionale şi a structurilor guvernamentale din statele Europei Centrale şi de Est/Comunităţii Statelor Independente, Ministrul Justiţiei al Republicii Moldova fiind invitat în calitate de oaspete de onoare şi raportor în cadrul Conferinţei.

În adresarea sa către participanţii la Conferinţă, Alexandru Tănase a menţionat că situaţia copiilor în conflict cu legea, în special a celor aflaţi în detenţie, constituie o preocupare majoră pentru Moldova. De asemenea, oficialul moldovean a remarcat că problemele copiilor afectează nu doar Republica Moldova, ci întreaga comunitate internaţională, fapt pentru care acest fenomen delicat necesită o abordare complexă. În acest context, Ministrul Justiţiei a subliniat importanţa consolidării cooperării şi schimbului de bune practice între state.

În descrierea acţiunilor realizate de Republica Moldova în domeniul justiţiei juvenile, Alexandru Tănase a remarcat că, în pofida progreselor realizate, copii în detenţie continuă să se confrunte cu dificultăţi serioase. „Reducerea numărului copiilor aflaţi în detenţie se datorează în mare parte aplicării amnistiei şi, din acest considerent, ridică serioase semne de întrebare referitoare la durabilitatea acestei realizări”, a specificat Ministrul Justiţiei. Oficialul moldovean a reiterat că imperativul consolidării instituţiilor care garantează drepturile copilului şi o justiţie adaptată minorilor în Republica Moldova constituie o prioritate şi că Guvernul este conştient de necesitatea continuării eforturilor de reformă în acest domeniu, astfel încât aplicarea măsurilor alternative detenţiei să devină regula şi nu excepţia, să fie ameliorată calitatea asistenţei juridice, sociale şi psihologice acordate copiilor, nivelul de cunoaştere publică şi pregătirea profesională a actorilor implicaţi în aceste procese.

În acelaşi context, oficialul moldovean a invitat statele participante să convină asupra unor standarde minime în domeniul justiţiei juvenile şi să iniţieze activităţi comune menite să consolideze sistemul justiţiei juvenile, în special în ceea ce priveşte calitatea activităţii judiciare şi criteriul „termenului rezonabil” al procedurilor ce implică minori, precum şi să amelioreze protecţia copiilor victime.

De asemenea, sunt preconizate întrevederi bilaterale ale Ministrului Justiţiei cu participanţii la Conferinţă, precum şi o agendă separată de întrevederi cu reprezentanţii organelor de drept din Azerbaidjan.

Aceastăparticipare a beneficiat de suportul financiar al UNICEF-Moldova şi prezintă o importanţă deosebită în contextul Proiectului „Reforma în domeniul justiţiei juvenile” implementat de Ministerul Justiţiei în cadrul Programului de Ţară „Protecţia Copilului”al Guvernului Republicii Moldova şi UNICEF pentru anii 2007-2011.

Pentru a accesa discursul integral al Ministrului Justiţiei, click aici.


 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9779098     Soluție
 
Servicii
Close