Prima / Comunicate de presă » Mesaj de felicitare al ministrului Oleg Efrim, cu ocazia aniversării a 15 ani de la înființarea Departamentului Instituțiilor Penitenciare în subordinea Ministerului Justiției imprimare
Mesaj de felicitare al ministrului Oleg Efrim, cu ocazia aniversării a 15 ani de la înființarea Departamentului Instituțiilor Penitenciare în subordinea Ministerului Justiției
16.12.2011    

Stimați colegi,

Acum 15 ani Ministerul Justiției a preluat în custodie un sistem penitenciar grav afectat de păcatele regimului de detenție practicat în fosta URSS. În toți acești n-au lipsit încercările de a schimba fundamental starea de lucruri din acest domeniu, însă problemele economice, sociale și, nu în ultimul rând, politice cu care s-a confruntat țara noastră au constituit o permanentă piedică în calea unor reforme eficiente. Astfel, trebuie să recunoaștem că și astăzi sistemul penitenciar din Republica se confruntă cu fenomene moștenite din trecutul nostru sovietic, cum ar fi tortura sau alte tratamente și pedepse crude, inumane sau degradante, suprapopularea și condițiile generale de detenție proaste, insuficienta implicare în activități de muncă, educaționale și sociale sau persistența sub-culturii criminale. Toate acestea a fost agravate de o continuă subfinanțare a sistemului penitenciar, pe parcursul ultimilor două decenii.

În ultima perioadă, însă, sistemul penitenciar, ca parte componentă a sistemului de Justiție din Republica Moldova, a fost antrenat într-o amplă și complexă reformă, care vizează în ansamblu îmbunătățirea standardelor de detenție, respectarea drepturilor deținuților, perfecționarea cadrului normativ, asigurarea legalității pedepselor cu închisoarea, resocializarea deținuților, precum și o mai strânsă colaborare cu societatea civilă. Drept dovadă în acest sens servește efortul de reînnoire a bazei normative și actelor legislative depus de Ministerul Justiției, unde un loc aparte îl ocupă Strategia de Reformare în Sectorul Justiției pentru anii 2011-2016.

Câteva importante capitole ale acestei Strategii țin de respectarea drepturilor omului în privința persoanelor private de liberate și eradicarea torturii sau a relelor tratamente, precum și consolidarea sistemului de probațiune și a sistemului penitenciar. În acest sens sunt prevăzute mai multe acțiuni concrete, printre care monitorizarea continuă și controale inopinate în locurile de detenție, consolidarea Mecanismului național de prevenire a torturi și instruirea continuă a personalului Departamentului Instituțiilor Penitenciare, dar și renovarea vechilor și construcția unor noi instituții penitenciare. De asemenea, Strategia stipulează revizuirea politicii de angajare și recrutare în sistemul penitenciar, precum și demilitarizarea acestuia, dezvoltarea și implementarea unor politici de reabilitare și integrare sociale a persoanelor private de libertate, inclusiv planificarea individuală a executării pedepsei și crearea unui regim avansat progresiv de detenție, la fel ca și promovarea și implementarea unor standarde etice în cadrul serviciului de probațiune și a sistemului penitenciar.

Aceste reforme implică, firește, contribuția unui personal bine pregătit, capabil să facă față tuturor acestor imperative. Sunt conștient de faptul că serviciul în instituțiile penitenciare presupune anumite abilități și cunoștințe, pe care ofițerii trebuie să le dețină pentru a putea să-și îndeplinească la timp și eficient obligațiile de serviciu, iar prestația Dumneavoastră este însoțită de riscuri, condiții dificile și nocive de muncă, atât fizice, cât și psihologice. Capacitatea de a face față acestor riscuri vă impune respectarea unui șir de rigori, iar nouă ne cere să vă asigurăm anumite facilități - stabilitate în funcții, dotare cu echipamente și salarii decente, de care nu întotdeauna ați avut parte.

Având toate acestea în vedere, țin să vă asigur, cu toată responsabilitatea, că perfecționarea activității sistemului penitenciar a devenit astăzi o prioritate pe agenda Ministerului Justiției și Guvernului Republicii Moldova. Vă urez, de asemenea, multe succese, noi performanțe și aspirații profesionale în activitatea Dumneavoastră dedicată reformei și dezvoltării sistemului penitenciar, respectării supremației Legii și a drepturilor omului.

Cu respect,
Oleg Efrim,
Ministrul Justiției al Republicii Moldova

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10669284     Soluție
 
Servicii
Close