Prima / Comunicate de presă » Guvernul a aprobat proiectul de lege privind instituirea executorilor judecătoreşti privaţi imprimare
Guvernul a aprobat proiectul de lege privind instituirea executorilor judecătoreşti privaţi
24.12.2009    

Cabinetul de Miniştri a aprobat astăzi, joi, 24 decembrie 2009, proiectul Legii privind executorii judecătoreşti, elaborat de Ministerul Justiţiei.

 

Proiectul de Lege privind executorii judecătoreşti face parte din prima etapă de pregătire a procesului de liberalizare a sistemului de executare a hotărârilor judecătoreşti. Acest proiect de lege prevede instituirea sistemului de executori judecătoreşti privaţi.

 

În prezent, în Republica Moldova, sistemul de executare silită este pus în sarcina Ministerului Justiţiei şi se realizează prin intermediul Departamentului de executare şi al oficiilor de executare teritoriale.

 

Pe parcursul ultimei perioade au fost întreprinse multiple măsuri cu caracter normativ în vederea ameliorării procesului de executare a hotărârilor judecătoreşti. Cu toate acestea, problema neexecutării sau a executării tardive a actelor executorii rămâne a fi actuală. Acest fapt afectează încrederea cetăţenilor în actul de justiţie şi are, de asemenea, consecinţe negative asupra dezvoltării mediului de afaceri în Republica Moldova.

 

Consiliul Europei a organizat o vizită a experţilor europeni pentru evaluarea procesului executării silite a hotărârilor judecătoreşti în Republica Moldova. Experţii au accentuat faptul că situaţia în sistemul de executare este gravă sub mai multe aspecte. Experţii  au constatat că sistemul de executare nu dispune de resurse financiare suficiente pentru executarea corespunzătoare şi efectivă a hotărârilor judecătoreşti. Astfel, deşi costurile întreţinerii sistemului de executare silită au sporit de la circa 5 milioane lei în anul 2004 până la 41 milioane lei în 2009, mijloacele alocate pentru întreţinerea sistemului continuă să fie insuficiente pentru o funcţionare eficace. Astfel, pe parcursul anilor, oficiile de executare s-au confruntat cu carenţă cronică de resurse elementare pentru procesul de executare, precum: combustibil, timbre, plicuri, rechizite de birou. Lipsa mecanismelor de motivare a executorilor judecătoreşti a determinat fluctuaţia deosebit de intensă a cadrelor în sistemul de executare şi imposibilitatea menţinerii în sistem a specialiştilor calificaţi. În aceste circumstanţe, s-a conturat necesitatea identificării unor soluţii viabile pentru redresarea situaţiei create.

 

De asemenea, în rezultatul unui studiu complex privind cauzele legislativ-instituţionale de condamnare a Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, efectuat cu suportul Misiunii OSCE, a fost formulată recomandarea de a reexamina conceptual statutul executorilor judecătoreşti, fiind considerată drept o soluţie oportună liberalizarea acestei profesii.

 

În procesul creaţiei legislative a fost analizată legislaţia statelor străine, precum ar fi România, Albania, Lituania, Letonia, Estonia, Bulgaria, state în care este instituit sistemul privat de executare, ceea ce a permis identificarea avantajelor sistemelor de executare private, principalul dintre ele fiind că, în rezultatul liberalizării executorilor judecătoreşti e posibilă crearea unei atmosfere de competiţie liberă, care la rândul său favorizează şi motivarea executorilor judecătoreşti prin posibilitatea de a obţine un venit meritat, reieşind din efortul depus şi munca înfăptuită.

 

Astfel, prin acest proiect de lege executorii judecătoreşti vor fi persoanele care îndeplinesc o activitate de interes public, fiind investiţi de către stat cu competenţe de executare a hotărârilor judecătoreşti. Executorul judecătoresc va desfăşura o activitate liberală care nu constituie activitate de profit, iar principalul scop de investire în funcţie a acestora este executarea hotărârilor judecătoreşti.

 

Spre deosebire de modul de organizare în prezent a activităţii executorilor judecătoreşti, care activează în cadrul oficiilor de executare existente în fiecare circumscripţie a judecătoriilor, executorii judecătoreşti privaţi îşi vor desfăşura activitatea în cadrul unui birou în care vor putea funcţiona unul sau mai mulţi executori asociaţi. Drepturile şi obligaţiile executorilor care activează în acelaşi birou vor fi stabilite prin contract. De asemenea, pentru a asigura accesul nestingherit al cetăţenilor la serviciile prestate de executori, proiectul stabileşte că programul de activitate al birourilor va fi aprobat de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, care va fi organizaţia profesională, formată din toţi executorii judecătoreşti.


 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9779351     Soluție
 
Servicii
Close