Prima / Noutăţi / Agent Guvernamental » Noile reguli de introducere a unei cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului imprimare
Noile reguli de introducere a unei cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
14.12.2013    

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") într-o ședință Plenară a aprobat noile reguli de adresare a plângerilor individuale, revizuind astfel prevederile Regulii 47 din Regulamentul Curții. Scopul amendamentelor este de a consolida capacitatea Curții Europene de a procesa cererile la faza inițială a procedurilor.

Noile reguli vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2014

Aceste reguli vizează două elemente principale. Primul element privește condiții mai stricte cu privire la conținutul cererilor adresate Curții Europene. O cerere care nu conține toată informația necesară nu va putea să fie examinată de Curtea Europeană. Al doilea element vizează termenul limită în care o cerere poate fi adresată Curții Europene aprecierea căruia va fi de asemenea una mai strictă. Doar o cerere care întrunește toate condițiile impuse de Regula 47 din Regulamentul Curții va putea să fie considerată ca fiind depusă în termen și respectiv va întrerupe curgerea acestuia. O cerere prealabilă, care formal nu întrunește condiții de formă și conținut nu va putea să întrerupă curgerea termenului și în consecință, fără înlăturarea deficiențelor, va fi respinsă ca inadmisibilă.

Cu privire la primul element, și anume o aplicare mai strictă a cerințelor de formă și conținut a unei cereri, principiul de bază este că reclamanții trebuie să prezinte suficiente informații pentru a permite Curții Europene să procedeze la o analiză inițială a cererii. Introducerea cererii la Curtea Europeană este un act oficial cu efecte juridice fiind suportat de regula că reclamanții trebuie să supună unor formalități minimum necesare.

Fiecare cerere depusă la Curtea Europeană trebuie să conțină toată informația esențială despre plângerile depuse la nivel național, în fața jurisdicțiilor naționale, fiind însoțită de copiile documentelor relevante (în special copii ale hotărârilor/deciziilor naționale). Aceasta va permite Grefei Curții Europene să determine de la bun început care este scopul și natura cazului. În acest sens, de asemenea, cazurile care necesită prioritate la fel vor putea să fie identificate la faza inițială. În paralel, cererile vădit inadmisibile vor putea fi transmise judecătorului unic pentru adoptarea deciziei.

Luând în considerație cele spuse, totuși Regula 47 revizuită este una flexibilă. Condițiile impuse nu vor fi aplicate dacă există o explicație "adecvată" pentru omisiunea de a prezenta o cerere în forma cerută. Curtea Europeană își rezervă discreția de a accepta o cerere, chiar dacă aceasta nu a fost prezentată într-o formă cerută dar însoțită cu o explicare cuvenită. O excepție specială va fi aplicată reclamanților care cer aplicarea măsurilor interimare asiguratorii (potrivit Regulii 39 din Regulamentul Curții).

Cel de al doilea element reformator se referă la termenul limită de șase luni de zile. Potrivit practicii actuale ale Curții Europene, curgerea termenului de șase luni de zile poate fi întrerupt printr-o cerere prealabilă (incompletă) sau printr-o simplă scrisoare de intenție. Potrivit noilor reguli modificate doar o cerere care satisface toate condițiile de formă și conținut va întrerupe curgerea termenului, data introducerii fiind considerată acea aplicată de oficiile poștale naționale pe plic (data expedierii) Perioada de transmisiune poștală și data în care cererea a ajuns efectiv la Secretariatul Curții Europene nu sunt relevante în speță.

Curtea Europeană adoptă toate măsurile necesare pentru a informa publicul larg despre noile reguli, astfel încât să informeze potențialii reclamanți despre modificarea practicii sale. Scopul informării este de a asigura că societatea juridică și societatea civilă au fost notificate și sunt în cunoștință de cauză despre reguli.

O nouă formă a cererii și ghiduri practice clare despre noile cerințe pentru a introduce o cerere valabilă au fost pregătite deja în toate limbile oficiale ale celor 47 de State-părți la Convenție.

Noile tehnologii informaționale de asemenea sunt utilizate pentru a asista reclamanții și de a le ghida. Suplimentar la clipuri video despre Convenție și criterii de admisibilitate deja existente a fost creat un nou video clip care ilustrează "Cum să depui o cerere la Curtea Europeană". Acesta va fi disponibil din ianuarie anul viitor în limbile Engleză și Franceză. Traducerile în limbile Turcă, Română, Ucraineană și Rusă vor urma imediat, iar în celelalte limbi vor fi plasate pe parcursul anului 2014.

Toate documentele și materialele pentru a ghida reclamanții vor fi disponibile pe pagina web a Curții Europene începând cu 01 ianuarie 2014 (a se vedea www.echr.coe.int/applicants).

Pentru un comunicat de presă oficial al Curții Europene, tradus în limba română, a se vedea aici - Comunicatul de presă.

Pentru video clipuri ilustrând procedura introducerii cererilor și aplicării noilor reguli a se vedea Versiunea Engleză și Versiunea Franceză.

Direcția Generală Agent Guvernamental

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4674158     Soluție
 
Servicii
Close