Prima / Noutăţi / Agent Guvernamental » Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea în cauza Radu c. Republicii Moldova imprimare
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea în cauza Radu c. Republicii Moldova
15.04.2014    

La 15 aprilie 2014 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea") a pronunțat hotărîrea în cauza Radu c. Republicii Moldova (cererea nr. 50073/07).

Reclamanta, s-a plîns în fața Curții în temeiul articolului 8 din Convenție, invocînd violarea drepturilor sale la respectarea vieții private, urmare a divulgării informației cu caracter medical de către o instituție medicală, aflată în subordinea Ministerului Sănătății. Reclamanta, de asemenea, s-a plîns în temeiul articolului 6 din Convenție, invocînd faptul, că examinarea procedurii sale împotriva instituției medicală a fost inechitabilă, deoarece instanțele judecătorești au adoptat decizii arbitrare și au omis să le motiveze.

În fapt, reclamanta activa în calitate de lector la Academia de Poliție. În august 2003, fiind însărcinată cu gemeni, a fost spitalizată, prezentînd iminență de pierdere a sarcinii. La locul de muncă reclamanta a prezentat un certificat de boală. Cu toate acestea, Academia de Poliție a solicitat de la instituția medicală informația referitoare la concediul de boală. În noiembrie 2003, instituția medicală a prezentat informația referitoare la sarcina reclamantei, starea ei de sănătate și tratamentul care i-a fost acordat. Informația s-a răspîndit la locul de muncă al reclamantei și în scurt timp dup aceasta, urmare a stresului provocat, ea a suferit un avort spontan. Reclamanta a inițiat o acțiune în instanța de judecată împotriva instituției medicale și Academiei de Poliție solicitînd compensație pentru violarea dreptului său la respectarea vieții private, care a fost respinsă în mai 2007 de Curtea Supremă de Justiție. Instanța de judecată a considerat că instituția medicală a avut dreptul să divulge informația solicitată angajatorului reclamantei.

Guvernul în procedurile în fața Curții Europene, a cazut de acord că a existat o ingerință în dreptul reclamantei la respectarea vieții private. Cu toate acestea, Guvernul a invocat că ingerința a fost prevăzută de lege, și anume de articolul 8 al Legii nr. 982 privind la accesul la informație, a urmărit un scop legitim și a fost necesară într-o societate democratică, avînd în vedere anchetă disciplinară inițiată împotriva reclamantei de către angajatorul său.

Curtea Europeană a menționat că părțile nu au contestat și ea este de acord că divulgarea de către instituția medicală angajatorului reclamantei a detaliilor sensibile referitoare la sarcina reclamantei, starea sa de sănătate și tratamentul acordat, a constituit o ingerință în dreptul său la viața privată. Curtea Europeană a menționat în primul rînd că numai Guvernul, nu și Curtea Supremă de Justiție s-a referit la temeiul legal al ingerinței. În fapt, Curtea Supremă de Justiție a menționat numai că instituția medicală a avut dreptul să divulge informația angajatorului reclamantei, fără a cita careva temei legal pentru o astfel de divulgare. În al doilea rînd, Curtea Europeană a notat că chiar dacă s-ar admite că Curtea Supremă de Justiție a intenționat să se bazeze pe acea prevedere, în temeiul articolului 8 al Legii respective, un medic nu a avut dreptul să divulge informația de natură personală chiar și angajatorului reclamantei fără consimțămîntul ei. Există excepții de la regula de nedivulgare, însă, niciuna dintre acestea nu se aplică în situația reclamantei. În consecință, Curtea Europeană, a constatat că a existat o violare a drepturilor reclamantei garantate de articolul 8 din Convenție, iar plîngerea în temeiul articolului 6 din Convenție nu ridică careva chestiuni care urmează a fi examinate separat.

În conformitate cu articolul 41 din Convenție, Curtea a hotărît să acorde reclamantei 4500 EUR cu titlu de prejudiciu moral și 1440 EUR cu titlu de costuri și cheltuieli.

Hotărîrea Curții Europene devine definitivă în condițiile articolului 44 § 2 din Convenție și actualmente este disponibilă doar în limba engleză pe pagina oficială a Curții Europene. Odată devenită definitvă, hotărîrea va fi tradusă și disiminată în atenția autorităților și pusă în executare.

Direcția Generală Agent Guvernamental

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4674160     Soluție
 
Servicii
Close